ข่าว

"ประกันสังคม" แจง ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินเกิน รับเงินคืนได้ ด้วยวิธีนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงาน "ประกันสังคม" ขอ "ผู้ประกันตนมาตรา 40" คลายกังวล หากจ่ายเงินสมทบเกิน สามารถยื่นขอเงินคืนได้ ด้วยวิธีนี้

สำนักงาน "ประกันสังคม" แจ้ง ผู้ประกันตน ม.40 ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนในอัตราเดิมและมีความกังวลว่าจะไม่ได้รับเงินสมทบส่วนที่จ่ายเกินคืน ภายหลังจากที่ ครม. เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ ในงวดเดือน ก.พ. - ก.ค. 65

 

เรื่องนี้ ผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลหากจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิม คือ ทางเลือกที่ 1 จำนวน 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จำนวน 100 บาท และทางเลือกที่ 3 จำนวน 300 บาท หากจ่ายในอัตราเดิมเช่นนี้ในงวดเดือน ก.พ. และ มี.ค. 65 สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระไว้เกินจำนวนได้

 

โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (สปส.1-40/7) ที่เว็บไซต์สำนักงาน "ประกันสังคม" www.sso.go.th และกรอกรายละเอียด พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ยื่น ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงสำนักงานประกันสังคม  หลังจากนั้นรอการตรวจสอบและรับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งไว้

 

ผู้มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

"ประกันสังคม" แจง ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินเกิน รับเงินคืนได้ ด้วยวิธีนี้

"ประกันสังคม" แจง ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินเกิน รับเงินคืนได้ ด้วยวิธีนี้

ภาพ : เพจ ไทยคู่ฟ้า

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด