ข่าว

"ประกันสังคม" เพิ่มช่องทางหักเงินสมทบ มาตรา 39 จากบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน

"ประกันสังคม" เพิ่มช่องทางหักเงินสมทบ มาตรา 39 จากบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ประกันสังคม" เพิ่มช่องทางรับชำระเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก "ธนาคารออมสิน" โดยจะหักวันที่ 15 ของทุกเดือน

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า สำนักงาน "ประกันสังคม" ได้ร่วมมือกับ ธนาคารออมสิน เพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุน "ประกันสังคม" ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่มีบัญชีเงินฝากกับ ธนาคารออมสิน โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แล้ววันนี้

 

โดยทางธนาคารออมสินจะหักบัญชีเฉพาะเงินสมทบงวดเดือนปกติเดือนละ 1 ครั้ง (เช่น หักบัญชี เงินฝาก ในวันที่ 15 เมษายน 2565 เป็นเงินสมทบงวดเดือนมีนาคม 2565) เพียงผู้ประกันตนยื่นหนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้

 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารจะรับรองลายมือชื่อ ในหนังสือยินยอมฯ ให้ผู้ประกันตนนำสำเนาหนังสือยินยอมฯ ดังกล่าว พร้อมแบบคำขอส่งเงินสมทบ ของผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของผู้ประกันตน ซึ่งเป็นบัญชีประเภทที่สามารถทำธุรกรรมหักบัญชีได้ ไปยื่น ณ สำนักงาน "ประกันสังคม" กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ธนาคารจะทำการหักเงินในบัญชีเงินฝากผู้ประกันตน ในวันที่ 15  ของทุกเดือน ถ้าหากวันที่ 15 ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารหรือสำนักงาน "ประกันสังคม" ธนาคารจะทำการหักเงินในบัญชีเงินฝากผู้ประกันตนในวันทำการถัดไป

 

ดังนั้น ผู้ประกันตนสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้อีก 2 วันทำการนับถัดจากวันที่หักบัญชีเงินฝากธนาคารจาก Website สำนักงานประกันสังคม (https://www.sso.go.th/erc)

 

หากผู้ประกันตนมาตรา 39 มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

"ประกันสังคม" เพิ่มช่องทางหักเงินสมทบ มาตรา 39 จากบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด