ข่าว

"บัตรประชาชน" หมดอายุไปเลือกตั้ง "ผู้ว่า กทม." ได้ไหม ใครคือ 5 กลุ่มต้องห้าม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"บัตรประชาชน" หมดอายุใช้เลือกตั้ง "ผู้ว่า กทม." ได้หรือไม่ และใครบ้างไม่มีสิทธิลงคะเเนน กกต.เปิดคุณสมบัติต้องห้าม 5 ข้อ

เคลียร์ข้อสงสัย "บัตรประชาชนหมดอายุ" เเต่ไม่สะดวกไปทำใหม่เพราะโควิด วันเลือกตั้ง "ผู้ว่า กทม." สามารถใช้บัตรที่หมดอายุได้หรือไม่ หรือใช้หลักฐานอะไรเเสดงตนได้บ้าง 

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. พบว่า สามารถใช้บัตรประชาชนที่หมดอายุได้ และยังสามารถใช้เอกสารอื่น ๆ แทนบัตรเลือกตั้งได้ด้วย  

 

หลักฐานที่ใช้เเสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม."
- บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
- บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่
- หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ฯลฯ

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม." 
- มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
- มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
- คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

 

 

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม."
- เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
- อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
- ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
- วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ