ข่าว

"องค์กรครู" ร้อง "หมอชลน่าน" ดัน "คำสั่งคสช.ที่ 19/2560" เข้าสภาสมัยหน้า

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"องค์กรครู" นำโดยสหพันธ์ครูภาคเหนือ-ส.ค.ท.-องค์กรเครือข่ายวิชาชีพครู 4 ภูมิภาค ยื่นหนังสือผ่าน "หมอชลน่าน" ผู้นำฝ่ายค้าน ขอให้ช่วยผลักดันร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 19/2560 เข้าสู่ที่ประชุมสภาฯสมัยหน้า พ.ค. 65

นับเป็นเวลาเกือบ 5 ปีที่ "คำสั่งคสช.ที่ 19/2560" มีผลบังคับใช้ ท่ามกลางความเห็นต่างของ “องค์กรครู” และบุคลากรทางการศึกษา และเรียกร้องให้มีการยกเลิก หรือ แก้ไขคำสั่งนี้ใหม่ ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้

 

เมื่อวันที่27 มีนาคม 2565 ที่โรงแรมดิอิมเพลส อ.เมือง จ.น่าน นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ(สคน.),ดร.วีรบูล เสมาทอง ประธาน ส.ค.ท.และที่ปรึกษา สคน.,นายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ นายกสมาคมครูน่านและรองประธาน สคน.,นายไพรสันต์ จันทร์สุริย์ ประธานสหพันธ์ครูพิษณุโลกและกรรมการบริหาร สคน.

พร้อมทีมงานสมาคมครูน่าน ได้ร่วมกัน ยื่นหนังสือต่อ "นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว" ผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพื่อขอให้ผลักดัน พ.ร.บ.แก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ผ่านสภาวาระ 2 และวาระ3 โดยเร็วที่สุด

"องค์กรครู" ร้อง "หมอชลน่าน" ดัน "คำสั่งคสช.ที่ 19/2560" เข้าสภาสมัยหน้า

 

สหพันธ์ครูภาคเหนือ เห็นว่าตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ผ่านการประชุมและรับหลักการระเบียบวาระแรกไปแล้วนั้น

"องค์กรครู" ร้อง "หมอชลน่าน" ดัน "คำสั่งคสช.ที่ 19/2560" เข้าสภาสมัยหน้า

และกำลังตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... อยู่ในขณะนี้นั้น สหพันธ์ครูภาคเหนือ(สคน.) สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) และองค์กรเครือข่ายวิชาชีพครู 4 ภูมิภาค ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

 

จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรคได้ช่วยสนับสนุนและผลักดันร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2565

"องค์กรครู" ร้อง "หมอชลน่าน" ดัน "คำสั่งคสช.ที่ 19/2560" เข้าสภาสมัยหน้า

 

และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่กำลังพิจารณา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ในขณะนี้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองการศึกษาของเด็กนักเรียนและเยาวชนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างยิ่ง

"องค์กรครู" ร้อง "หมอชลน่าน" ดัน "คำสั่งคสช.ที่ 19/2560" เข้าสภาสมัยหน้า

 

สหพันธ์ครูภาคเหนือ (สคน.) สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) และองค์กรเครือข่าย วิชาชีพครู 4 ภูมิภาค เรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาผลักดันร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง 2 ฉบับให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนต่อไป

ข่าว/ภาพโดย สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ จ.แพร่

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ