ข่าว

เปิดคำวินิจฉัย ศาลรธน. สิระ พ้นส.ส.ฉบับเต็มก่อนเลือกตั้งซ่อม ลงราชกิจจาฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำวินิจฉัยศาลรธน.ฉบับเต็ม ให้สิระ เจนจาคะ พ้นความเป็นสมาชิกภาพส.ส. ก่อนนำไปสู่การเลือกตั้งซ่อมส.ส.หลักสี่ กทม. ในวันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค. 65

 

 

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.65   ราชกิจจาฯ ได้เผยแพร่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ให้นายสิระ  เจนจาคะ  อดีตส.ส.เขต 9 หลักสี่ พรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดความเป็นสมาชิกภาพ ฉบับเต็ม มีจำนวน 23 หน้า 

 

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว  เป็นคำวินิจฉัยที่ ๒๔/๒๕๖๔ เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายสิระ เจนจาคะ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๑๐) หรือไม่ [ระหว่าง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้อง นายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ถูกร้อง

 ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย กรณีที่มีผู้ร้องว่า นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.เขตหลักสี่ พรรคพลังประชารัฐ ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดปมคดีฉ้อโกง ถือว่าขัดคุณสมบัติการเป็นส.ส.หรือไม่ โดยศาลรธน. มีมติ 7 ต่อ 2  วินิจฉัย ให้นายสิระ ขัดคุณสมบัติการเป็นส.ส. 

 

ทั้งนี้ ศาลรธน. ได้ระบุว่า สืบเนื่องจากประธานสภาผู้แทนราษฎร(ผู้ร้อง) ส่งคำร้องขอให้ศาลรธน.วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ กรณีนายสิระ  เจนจาคะ (ผู้ถูกร้อง)  เคยต้องคำพิพากษาของศาลแขวงปทุมวันในคดีหมายเลขดำที่ 812 /2538  คดีหมายเลขแดงที่ 2218 / 2538 เป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาทำให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10 )  

 

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ตามมาตรา 82 วรรคสอง และมีคำสั่งยกคำขอให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาผูู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไว้ในสำนวน และให้หน่วยงานและพยานที่เกี่ยวข้องชี้แจงตามที่ศาลกำหนด พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว 

 

เปิดคำวินิจฉัย ศาลรธน. สิระ พ้นส.ส.ฉบับเต็มก่อนเลือกตั้งซ่อม ลงราชกิจจาฯ

 

เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า  นายสิระ ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา นายสิระ จึงเป็นบุคคลลักษณะต้องห้ามเป็นส.ส.เป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลง

 

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ทำให้มีตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง ( 1 ) ประกอบมาตรา 102 จึงให้ถือว่าวันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง คือ  วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังโดยชอบตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561  มาตรา 76 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้คำวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่าน คือ วันที่ 22 ธันวาคม 64 

 

การอ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.64 เป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต หลักสี่ 4 ใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค. 65  โดยหลังจากที่กกต.เปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขตหลักสี่ ปรากฎว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ 

 

นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ ผู้สมัครพรรคไทยภักดี หมายเลข 1

 

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ผู้สมัครพรรคกล้า หมายเลข 2

 

นายสุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัครเพื่อไทย หมายเลข 3

 

น.ส.กุลรัตน์ กลิ่นดี ผู้สมัครพรรคยุทธศาสตร์ชาติ หมายเลข 4

 

นายรุ่งโรจน์ อิบรอฮีม ผู้สมัครพรรคไทยศรีวิไลย์ หมายเลข 5

 

นายกรุณพล เทียนสุวรรณ ผู้สมัครพรรคก้าวไกล หมายเลข 6

 

นางสรัลรัศม์ เจนจาคะ ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 7

 

 

นายเจริญ ชัยสิทธิ์  ผู้สมัคร ส.ส.พรรคครูไทย ได้เบอร์ 8 

 

 

เปิดคำวินิจฉัย ศาลรธน. สิระ พ้นส.ส.ฉบับเต็มก่อนเลือกตั้งซ่อม ลงราชกิจจาฯ

 

คลิกอ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็ม>>>

 

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๔/๒๕๖๔ เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายสิระ เจนจาคะ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๑๐) หรือไม่ [ระหว่าง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้อง นายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ถูกร้อง

 

อนึ่ง นายสิระ เจนจาคะ  ถือว่าเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงและมีบทบาทการทำหน้าที่ในสภาฯ ขณะเดียวกัน ยังเป็นส.ส.ที่ได้รับขนานนามจากแวดวงทางการเมือง ตามโลกโซเชียล เป็น "ส.ส.หิวแสง" บ้างก็มี เนื่องจาก "นายสิระ" มักเข้าไปติดตามตรวจสอบเหตุการณ์ที่อยู่ในกระแสความสนใจของผู้คน 

 

ไม่เพียงเท่านั้น "นายสิระ" ยังตกเป็นข่าวในช่วงแรกๆที่เข้ามาทำหน้าที่ส.ส. ด้วยการลงพื้นที่จ.ภูเก็ต เพื่อตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารชุด หรือคอนโดมิเนียมหรู เป็นที่พักอาศัยบนที่ดินซึ่งได้รับการร้องเรียนว่ามีการออกเอกสารสิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงได้รับผลกระทบ ช่วงนั้นเองปรากฎคลิปอื้อฉาว เป็นเหตุการณ์ที่"นายสิระ"กำลังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กะรน เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายสิระต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากไม่มีตำรวจมาดูแลระหว่างที่ ส.ส.ลงพื้นที่ 

 

หรือแม้แต่ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  "นายสิระ" เจ้าของพื้นที่เขตหลักสี่ ก็ได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างรพ.สนามพลังแผ่นดินที่มีนพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ดำเนินการ จนมีวิวาทะตอบโต้กันผ่านสื่อมวลชน ระยะหนึ่ง 

 

เช่นเดียวกับ การออกมาแถลงข่าวตอบโต้ทางการเมืองกับ"พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  เตมียาเวส" หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย จนในที่สุด พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ได้ยื่นคำร้องผ่านประธานสภาฯ  ส่งศาลรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นส.ส.จนนำมาสู่การอ่านคำวินิจฉัย "นายสิระ"  ขัดคุณสมบัติความเป็นส.ส. และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  

 

logoline