ข่าว

มส.ไฟเขียวตั้ง "พระธรรมปิฎก-พระเทพวิสุทธิโสภณ" นั่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติแต่งตั้ง "ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค" และ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ "พระธรรมปิฎก-พระเทพวิสุทธิโสภณ" นั่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2

(วันที่ 20 ม.ค.2565) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ "สมเด็จพระสังฆราช" สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ "สมเด็จพระธีรญาณมุนี" เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย "กรรมการมหาเถรสมาคม" เข้าร่วมประชุม ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยนายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม หลังการประชุมเสร็จสิ้น นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. แถลงผลการประชุม โดยที่ประชุม มส.มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 9 รูป โดยในส่วนที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ดังนี้ 

 

มส.ไฟเขียวตั้ง "พระธรรมปิฎก-พระเทพวิสุทธิโสภณ" นั่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2 จำนวน 2 รูป

  1. พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวนฺโต) เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ 
  2. พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 13 จำนวน 4 รูป

  1. พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสามพระยา
  2. พระราชพัชรมานิต (อัครเดช ถิรจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบุญญาวาส จ.ชลบุรี 
  3. พระราชวชิรธรรมวิธาน (ตอง ธมฺมวุฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดป่าวชิรบรรพต จ.ชลบุรี 
  4. พระราชวชิรญาณ (อนันต์ อกิญฺจโน) วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง

 

มส.ไฟเขียวตั้ง "พระธรรมปิฎก-พระเทพวิสุทธิโสภณ" นั่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังขอความเห็นชอบ งดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ในวันที่ 28 มกราคม 2565 รวมทั้ง การจัดการศาสนสมบัติ พิจารณาการขอเช่าที่ดินวัด(ร้าง) ขอต่อสัญญาเช่าที่ดินวัด(ร้าง) และขอโอนสิทธิการเช่าที่ดิน ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า ขอเช่าที่ดิน ขอต่อสัญญาเช่าและรวมแปลงการเช่าที่ดินวัด(ร้าง) จำนวน 9 วัด

 

ด้าน นายสิทธา กล่าวว่า ส่วนกรณีที่จะเสนอที่ประชุม มส. พิจารณานำระเบียบ ประกาศกฎ มส. ที่เกี่ยวกับการห้ามพระภิกษุสามเณรเป็นหมอเสน่ห์ยาแฝด ทดลองของขลัง บอกหวย มาปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมีการประกาศใช้มานานแล้วนั้น คาดว่า จะสามารถนำเสนอขอความเห็นจากที่ประชุม มส.ได้ในการประชุมครั้งต่อไป
 

 

มส.ไฟเขียวตั้ง "พระธรรมปิฎก-พระเทพวิสุทธิโสภณ" นั่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ