ข่าว

"กบง." ไฟเขียว ตรึงราคา "ก๊าซหุงต้ม" LPG ต่ออีก 2 เดือน สิ้นสุด 31 มี.ค.65

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ที่ประชุม "กบง." ไฟเขียว คงราคา "ก๊าซหุงต้ม" LPG 318 บาท/ถัง 15 กก. ต่อไปอีก 2 เดือน สิ้นสุด 31 มี.ค. ส่วน NGV คงราคาเดิมถึง 15 มี.ค. 65

วันนี้ (11 มกราคม 2565) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ "กบง." ว่า ที่ประชุม กบง. มีมติเห็นชอบการทบทวนการกำหนดราคา "ก๊าซ LPG" หรือ "ก๊าซหุงต้ม" โดยให้คงราคาไว้ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 (จากเดิมสิ้นสุด 31 มกราคม 2565) นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
(กบน.) เพื่อพิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคา "ก๊าซ LPG" ต่อไป และขอความร่วมมือ 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) "ปตท." พิจารณาช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ ปตท. ดำเนินการต่อไปจนถึง วันที่  31 มีนาคม 2565

นายกุลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุม กบง. ยังมีมติเห็นชอบการบรรเทาผลกระทบจากราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles หรือ "NGV") ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยขอความอนุเคราะห์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คงราคาขายปลีกก๊าซ "NGV" ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV โครงการ "เอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน" ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพ
และภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมปัญหา และเพื่อดูแลประชาชนไม่ให้รับความเดือดร้อนในเรื่อง "ก๊าซ LPG"

 

 

ทั้งนี้ สถานการณ์ด้านพลังงานโลก ยังมีความผันผวน ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) หรือก๊าซหุงต้ม หรือ "ก๊าซ LPG" ตลาดโลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดย ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 อยู่ที่ 682.90 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เทียบได้กับราคาขายปลีก ที่ 412 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม
 

logoline