ข่าว

"สมศักดิ์" ตั้ง "อธิบดีศุลกากร" นั่งปธ.อนุฯสกัดลอบนำเข้า-ส่งออก "ยาเสพติด"

"สมศักดิ์" ตั้ง "อธิบดีศุลกากร" นั่งปธ.อนุฯสกัดลอบนำเข้า-ส่งออก "ยาเสพติด"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รมว.ยุติธรรม "สมศักดิ์ เทพสุทิน " ตั้ง "อธิบดีศุลกากร" เป็น ประธานอนุฯสกัดกั้นลักลอบนำเข้า-ส่งออก "ยาเสพติด" ผ่านช่องทางศุลกากร เพิ่มมาตรการเข้มข้น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานตามนโยบายนายกฯ หวังช่วยยกระดับการปราบยาไปในทิศทางที่ดีขึ้น

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้ลงนาม ประกาศแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกและนำเข้ายาเสพติด ผ่านช่องทางศุลกากร ซึ่งมี นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด (ผบช.ปส.) เป็นรองประธาน ส่วนอนุกรรมการประกอบด้วย ผอ.การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือผู้แทน บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ผอ.การท่าเรือกรุงเทพ หรือผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผอ.การท่าเรือแหลมฉบังหรือผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 

"สมศักดิ์" ตั้ง "อธิบดีศุลกากร" นั่งปธ.อนุฯสกัดลอบนำเข้า-ส่งออก "ยาเสพติด"

 

โดยมีอำนาจหน้าที่ คือ ประสานระหว่างหน่วยงาน องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกและนำเข้ายาเสพติดผ่านช่องทางศุลกากร เพื่อให้เกิดการบูรณาการมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ความมั่นคง อำนวยการและร่วมปฏิบัติการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกและนำเข้ายาเสพติด สืบสวน ขยายผล จับกุม และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหน่วยงานภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการสำคัญที่ส่งผลต่อการลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ ปัญหายาเสพติต หรือการบรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนด ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติการเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการ แนวทางมาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ รวมทั้งรายงานผลและปัญหาต่างๆให้ศูนย์อำนวยการทราบ

 

"สมศักดิ์" ตั้ง "อธิบดีศุลกากร" นั่งปธ.อนุฯสกัดลอบนำเข้า-ส่งออก "ยาเสพติด"

 

 

 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการครั้งนี้ เพราะมีความต้องการป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติดจากประเทศไทยให้มากขึ้น จะได้เพิ่มมาตรการความเข้มข้นในการตรวจสอบให้มากขึ้น จากเดิมที่การตรวจสอบสินค้าของศุลกากรจะเป็นการตรวจสุ่มในของต้องสงสัย แต่จากนี้คงจะต้องมีการตรวจอย่างละเอียดและเข้มข้นมากกว่าเดิม และทางอธิบดีกรมศุลกากรอาจจะมีการตั้งคนที่ไว้ใจ สอดส่องดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และเรื่องการปราบปรามยาเสพติดเป็นเรื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความเป็นห่วงและติดตามอย่างใกล้ชิด เราจึงต้องเดินหน้าบูรณาการร่วมกันกับทุกฝ่าย เพื่อให้การปราบปรามยาเสพติดเดินทางไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้นกว่าเดิม

 

"สมศักดิ์" ตั้ง "อธิบดีศุลกากร" นั่งปธ.อนุฯสกัดลอบนำเข้า-ส่งออก "ยาเสพติด"

 

 

logoline