ข่าว

แพร่ เตรียมตลาด "สินค้า OTOP" รับ "เปิดเมือง" ท่องเที่ยววิถีใหม่ พฤศจิกายนนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ชิม ช้อป ใช้ วิถีใหม่ สไตล์แพร่" ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาพัฒนาคุณภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน สู่ OTOP

หลังจากที่เมื่อวานนี้ จังหวัดแพร่ เปิดทดสอบตลาด "ชิม ช้อป ใช้  วิถีใหม่ สไตล์ แพร่" ตามโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 กิจกรรมน้อมนำแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริไปปรับใช้ กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ครั้งที่ 1 

 

ปรากฎว่า เป็นที่สนใจของชาวบ้าน และผู้จัดจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น พร้อมกับความเข้าใจในการค้าขายวิถีใหม่ ให้สามารถอยู่อย่างเข้าใจในสถานการณ์โควิด-19 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชน พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนสู่ OTOP 

แพร่ เตรียมตลาด "สินค้า OTOP" รับ "เปิดเมือง" ท่องเที่ยววิถีใหม่ พฤศจิกายนนี้

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนา ทำให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 และเชิญพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว เข้ามาเที่ยวงาน เลือกชิมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและรูปแบบตอบสนองความต้องการผู้บริโภคมากขึ้น 

แพร่ เตรียมตลาด "สินค้า OTOP" รับ "เปิดเมือง" ท่องเที่ยววิถีใหม่ พฤศจิกายนนี้

ซึ่งงานเมื่อวานนี้ มีกลุ่มสัมมาชีพชุมชน กลุ่ม OTOP กว่า 30 ร้านค้า อาทิ ผ้าไทย ผ้าลายขอพระราชทานฯ เครื่องสำอางค์สมุนไพร กระเป๋า ของใช้ อาหารแปรรูปหลากหลายผลิตภัณฑ์ กลุ่มผู้ปลูกพืชผักนำผักปลอดสารพิษ สินค้าเกษตร มากกว่า 100 รายการ

 

ทั้งนี้กิจกรรมการทดสอบตลาดดังกล่าว จะจัดขึ้นอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2564 ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ (กาดสามวัย) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ผู้ประกอบการร้านค้าที่จะเข้ามาจำหน่ายสินค้าในงาน จะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว

แพร่ เตรียมตลาด "สินค้า OTOP" รับ "เปิดเมือง" ท่องเที่ยววิถีใหม่ พฤศจิกายนนี้


ภาพ/ข่าว สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.แพร่

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ