Lifestyle

การรถไฟฯ อัปเดตโครงการพัฒนาพื้นที่ย่าน"ตลาดคลองสาน"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดคลองสาน

จากที่ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” มีแนวทางที่จะพัฒนาพื้นที่ของการรถไฟฯ ซึ่งมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับการรถไฟฯ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการหารายได้จากการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ โดยจะพัฒนาพื้นที่ย่าน “ตลาดคลองสาน” ทั้งหมดประมาณ 5 ไร่ บนถนนเจริญนคร มีทำเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมเชื่อมต่อกับฝั่งพระนครด้วยท่าเรือข้ามฝากระหว่างท่าเรือคลองสานกับท่าเรือสี่พระยา เป็นพื้นที่ริมแม่น้ำที่มีศักยภาพสูงของริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ การรถไฟฯ ได้นำออกให้เช่าเป็นพื้นที่ตลาดคลองสานพลาซ่า และผู้เช่าจะคืนพื้นที่เช่าทั้งหมดพร้อมกับสัญญาเช่าท่าเรือคลองสาน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้

การรถไฟฯ อัปเดตโครงการพัฒนาพื้นที่ย่าน"ตลาดคลองสาน"

ดังนั้นเพื่อพัฒนาการบริหารที่ดินของการรถไฟฯ ให้เกิดความศักยภาพสูงสุด การรถไฟจึงได้ดำเนินการจ้างบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดคลองสาน โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้

การรถไฟฯ อัปเดตโครงการพัฒนาพื้นที่ย่าน"ตลาดคลองสาน"

แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพในการพัฒนาก่อสร้าง และใช้ประโยชน์หลากหลาย ทั้งทางด้านพาณิชยกรรม หรือด้านอยู่อาศัย ที่ปรึกษาจึงได้ออกแบบแนวคิดเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการ โดยวิเคราะห์โครงการเบื้องต้นพร้อมพิจารณากำหนดสมมติฐานการพัฒนาเป็นโครงการต่างๆ ทั้งนี้ แนวคิดการก่อสร้างจะอยู่ภายใต้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยผังเมืองรวม และข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการพัฒนาก่อสร้างใช้ประโยชน์ ซึ่งแนวทางการพัฒนาพื้นที่จะทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด แล้วพัฒนาเป็นโรงแรมระดับกลาง (Midscale) และพื้นที่รีเทล (ร้านค้า) ดังนี้

 • โรงแรม สูง 8 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน ส่วนกลาง และจอดรถยนต์) พื้นที่รวม 6,915 ตรม. จำนวน 1 อาคาร
   
 •  โรงแรม สูง 8 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน ส่วนกลาง และจอดรถยนต์) พื้นที่รวม 9,985 ตรม. จำนวน 1 อาคาร
   
 • รีเทล (ร้านค้า) สูง 3 ชั้น (พื้นที่ค้าปลีก) พื้นที่รวม 915 ตรม. จำนวน 1 อาคาร
   
 • รีเทล (ร้านค้า) สูง 3 ชั้น (พื้นที่ค้าปลีก พร้อมที่จอดรถ) พื้นที่รวม 1,432 ตรม. จำนวน 1 อาคาร
   
 • รีเทล (ร้านค้าและร้านอาหาร) ด้านหลังโครงการ สูง 5 ชั้น พื้นที่รวม 2,000 ตรม. จำนวน 1 อาคาร
   
 • ลานกิจกรรม ขนาด 14.00 x 28.50 เมตร พื้นที่รวม 400 ตารางเมตร
   

การรถไฟฯ อัปเดตโครงการพัฒนาพื้นที่ย่าน"ตลาดคลองสาน"

นอกจากนี้ ได้ออกแบบเส้นทางการจราจรและระบบการขนส่งภายในอาคาร ได้แก่ การจัดให้มีทางเข้า – ออก บริเวณถนนเจริญนคร การจัดระบบจราจรบนถนนแบบเดินรถสองทาง ขนาดความกว้าง 6 เมตร การจัดให้มีทางเดินเท้ากว้าง 1 เมตร ทั้งนี้ จะเป็นการเปิดให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบการก่อสร้างอาคารโรงแรมและพื้นทีรีเทล ระยะเวลา 30 ปี มูลค่าลงทุนการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ 839 ล้านบาท ผลตอบแทนโครงการ 13.49% ผลตอบแทนที่การรถไฟฯ จะได้รับประมาณ 325 ล้านบาท ระยะเวลาคืนทุน 10 ปี ด้วยวิธีการเปิดประมูลเสนอราคาตามระเบียบการรถไฟฯ โดยไม่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ.2562 เนื่องจากไม่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อการบริการสาธารณะ โดยปี 2565 การรถไฟฯ จะส่งมอบโครงการฯ ให้กับบริษัท เอสอาร์ที เอสเสท จำกัด (บริษัทลูกของการรถไฟฯ ในการบริหารสินทรัพย์) รับไปดำเนินการการเปิดประมูลหาเอกชนดำเนินการ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ในปี พ.ศ.2565 และดำเนินการก่อสร้างโครงการในปี พ.ศ.2566

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดคลองสานครั้งนี้ เป็นเพียงรูปแบบแนวทางการพัฒนาพื้นที่เท่านั้น เอกชนที่จะเข้ามาดำเนินการสามารถปรับเปลี่ยนการพัฒนาในรูปแบบอื่นหรือประเภทอื่นที่มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดได้

การรถไฟฯ อัปเดตโครงการพัฒนาพื้นที่ย่าน"ตลาดคลองสาน"

การรถไฟแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาพื้นที่การรถไฟฯ การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดคลองสาน เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของการศึกษาโครงการของหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชน และทุกภาคส่วน นำมาใช้ในการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

https://www.facebook.com/129946050353608/posts/5113931518621678/?d=n

logoline