ข่าว

นายกฯ สั่งกองทัพ เร่งช่วยชาวบ้าน "น้ำท่วม" 27 จังหวัด

นายกรัฐมนตรี ห่วง "เตี้ยนหมู่" ส่งผลกระทบประชาชนเป็นบริเวณกว้าง สั่งกองทัพระดมเครื่องมือช่าง และกำลังพล ช่วยเหลือชาวบ้าน 27 จังหวัดที่ประสบภัย "น้ำท่วม"

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศ พร้อมทั้งระดมเครื่องมือช่าง และกระจายกำลังลงไปสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ "น้ำท่วม"

 

นายกฯ สั่งกองทัพ เร่งช่วยชาวบ้าน \"น้ำท่วม\" 27 จังหวัด

 

จากสถานการณ์อุทกภัยพายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" ที่เกิดขึ้นวงกว้างในพื้นที่ 27 จังหวัด ให้ทั่วถึงและครอบคลุมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 58,900 ครัวเรือน โดยให้จัดอากาศยานไร้คนขับบินสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย "น้ำท่วม" และสนับสนุนทำหน้าที่ร่วมกับจังหวัดและอำเภอ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและต่อเนื่องไปถึงการฟื้นฟู เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็ว

 

นายกฯ สั่งกองทัพ เร่งช่วยชาวบ้าน \"น้ำท่วม\" 27 จังหวัด

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 23 ก.ย. 64 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ทุกเหล่าทัพที่มีที่ตั้งหน่วยทหารและความรับผิดชอบในพื้นที่ 27 จังหวัด "น้ำท่วม" ได้กระจายกำลังพลและยานพาหนะ เข้าไปช่วยเหลือเร่งด่วนในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่การแจ้งเตือนประชาชน การให้การช่วยเหลือเร่งด่วนในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง การเคลื่อนย้ายเด็ก คนชราและผู้ป่วยออกไปยังพื้นที่ปลอดภัย  การจัดเรือท้องแบนและอากาศยาน เข้าไปช่วยเหลือชีวิตผู้ที่ติดค้าง "น้ำท่วมในพื้นที่วิกฤต การจัดกำลังพลและชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปช่วยดูแลสุขภาพและแจกจ่ายถุงยังชีพผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในพื้นที่ การสนับสนุนรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย "น้ำท่วม

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

นอกจากนี้ ทุกเหล่าทัพได้จัดกำลังพล ยานพาหนะ เครื่องมือช่างและยุทโธปกรณ์ กระจายลงพื้นที่ ไปช่วยบรรจุกระสอบทรายทำแนวพนังกั้นน้ำป้องกันพื้นที่  การสนับสนุนเรือผลักดันน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ร่วมกับการขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวาง และเปิดเส้นทางระบายน้ำ  การนำสะพานเครื่องหนุนมั่นติดตั้งเชื่อมต่อเส้นทางที่ถูกตัดขาด การเปิดเส้นทางที่ดินโคลนถล่ม

 

นายกฯ สั่งกองทัพ เร่งช่วยชาวบ้าน \"น้ำท่วม\" 27 จังหวัด

 

การตัดกิ่งไม้และขนย้ายซากปรักหักพังกีดขวางเส้นทางจราจร  การจัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกประชาชนในการสัญจร รวมทั้งการช่วยทำสะอาดพื้นที่สาธารณะและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย โดยหากยังมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนได้ในทุกหน่วยทหารในพื้นที่
 

 

ข่าวที่น่าสนใจ