ข่าว

เขื่อน "ลำพระเพลิง" สุดอั้น ประกาศเฝ้าระวังน้ำล้น พบระดับน้ำแตะ90%แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ลำพระเพลิง" ประกาศเฝ้าระวังน้ำล้นเขื่อน เตือนพื้นที่ท้ายน้ำ อ.ปักธงชัย และ อ.โชคชัย เตรียมพร้อม หลังระดับน้ำแตะ 90 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณน้ำเก็บกักแล้ว

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา "ลำพระเพลิง" ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีหนังสือ แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในคลองธรรมชาติลำพระเพลิง ลำสำลาย และลำซอ
      

เขื่อน "ลำพระเพลิง" สุดอั้น ประกาศเฝ้าระวังน้ำล้น พบระดับน้ำแตะ90%แล้ว

 

สืบเนื่องจากอิทธิพล พายุดีเปรสชั่น "เตี้ยนหมู่" ส่งผลกระทบทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน "ลำพระเพลิง"  ช่วงวันที่ 24 - 25 กันยายน 2464 ทำให้มีน้ำเป็นจำนวนมาก ไหลเข้าสู่เขื่อน "ลำพระเพลิงอย่างต่อเนื่อง จนระดับน้ำเหนือเขื่อน "ลำพระเพลิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ใกล้ถึงระดับเก็บกัก (90% ของปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก)

 

เขื่อน "ลำพระเพลิง" สุดอั้น ประกาศเฝ้าระวังน้ำล้น พบระดับน้ำแตะ90%แล้ว

 

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ ที่อาจจะไหลล้นผ่านอาคารระบายน้ำล้นเขื่อน "ลำพระเพลิงลงสู่คลองธรรมชาติ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองธรรมชาติ "ลำพระเพลิง ลำสำลาย ลำซอ ในเขตพื้นที่ ตำบลตะขบ, ลำนางแก้ว, บ่อปลาทอง, สุขเกษม, ตูม, งิ้ว, นกออก, เกษมทรัพย์, ดอน, โคกไทย, ตะคุ, เมืองปัก อำเภอปักธงชัย  

 

เขื่อน "ลำพระเพลิง" สุดอั้น ประกาศเฝ้าระวังน้ำล้น พบระดับน้ำแตะ90%แล้ว

 

และตำบลพลับพลา, ท่าลาดขาว, กระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในคลองธรรมชาติลำพระเพลิง ลำสำลาย ลำซอ อย่างใกล้ชิดต่อไป


 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
เขื่อนลำพระเพลิง วันที่ 27 ก.ย. 2564 เวลา 06.00 น.

ระดับน้ำ +265.99 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 142.98 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 92.25% ของความจุอ่างฯ ปริมาณฝน 34.2 มม.
ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น / -ลดลงจากเมื่อวาน 11.420 ล้าน ลบ.ม.

 

เขื่อน "ลำพระเพลิง" สุดอั้น ประกาศเฝ้าระวังน้ำล้น พบระดับน้ำแตะ90%แล้ว

 

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 13.999 ล้าน ลบ.ม.
ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
ปริมาณ 0.000 ล้าน ลบ.ม./วัน.
ส่งนํ้าคลองธรรมชาติ 
ปริมาณ 2.948 ล้าน ลบ.ม./วัน

อ่างฯ ลำสำลาย วันที่ 27 ก.ย. 2564 เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำ +231.06 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 42.74 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 101.75% ของความจุอ่างฯ ปริมาณฝน 16.1 มม.
ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น / -ลดลงจากเมื่อวาน 1.927 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 1.888 ล้าน ลบ.ม.
ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
ปริมาณ 0.104 ล้าน ลบ.ม./วัน

 

อ่างฯ บ้านสันกำแพง วันที่ 27 ก.ย. 2564 เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำ +438.80 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 6.94 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 108.44% ของความจุอ่างฯ ปริมาณฝน 16.0 มม.
ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น / -ลดลงจากเมื่อวาน -0.290 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 1.971 ล้าน ลบ.ม.
ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
ปริมาณ 2.285 ล้าน ลบ.ม./วัน

 

อ่างฯ ลำเชียงสา วันที่ 27 ก.ย. 2564 เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำ +276.60 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 7.65 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น 102.00% ของความจุอ่างฯ ปริมาณฝน 16.0 มม.
ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น / -ลดลงจากเมื่อวาน 0.051 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 0.921 ล้าน ลบ.ม.
ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
ปริมาณ 0.875 ล้าน ลบ.ม./วัน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ