ข่าว

เชียงใหม่ สั่งปิด 7 สถานที่เสี่ยงแพร่เชื้อ "โควิด" 3 อำเภอ เป็นเวลา14 วัน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งปิด 7 สถานที่เสี่ยง แพร่ระบาดเชื้อ "โควิด" ในพื้นที่ 3 อำเภอ เป็นเวลา 14 วัน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยง 7 แห่ง เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค "โควิด" ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง และอำเภออมก๋อย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว และให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19

 

วันนี้ (26 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ "โควิดนายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ด้านระบาดวิทยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบการติดเชื้อ "โควิดเป็นกลุ่มก้อน หลายพื้นที่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพงและอำเภออมก๋อย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งที่  164 – 170 /2564 ลงวันที่ 26 กันยายน 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว รวม 7 คำสั่ง ดังนี้

 

เขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 5 คำสั่ง คือ 
คำสั่งที่ 164 /2564 ให้ปิดโรงงานน้ำดื่ม ถนนเชียงใหม่ - ลำปาง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

คำสั่งที่ 165/2564 ให้ปิดร้านหมูกระทะ-ซีฟู้ด เชียงใหม่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

 

คำสั่งที่ 166/2564 ให้ปิดร้าน 7- eleven สาขาปั๊มน้ำมัน ปตท.บ้านสันคือ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ 


คำสั่งที่ 167/2564 ให้ปิดบริษัท ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564  "โควิด

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

คำสั่งที่ 169/2564 ให้ปิดร้าน ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม 2564

 

พื้นที่อำเภอสันกำแพง จำนวน 1 คำสั่ง คือ คำสั่งที่ 168/2564 ให้ปิดร้านอาหารตามสั่ง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 "โควิด 

 

พื้นที่อำเภออมก๋อย จำนวน 1 คำสั่ง คือ คำสั่งที่ 170/2564 ให้ปิดบ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2564 
 

ทั้งนี้ เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอความร่วมมืองดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค สำหรับกลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส "โควิด และกักตัว (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน

 

ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค "โควิด  โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคแต่ละอำเภอ ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ ควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ และดำเนินการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่

 

และมอบหมายให้นายอำเภอตามคำสั่ง ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ กำกับและควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 "โควิด 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ