ข่าว

"เช็คเลย" ป.ป.ช.ประกาศให้ผู้บริหารสูงสุดองค์กรมหาชน กองทุน ยื่นทรัพย์สิน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เช็คเลย" ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศ ป.ป.ช.กำหนดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในองค์กรมหาชน กองทุน รวมถึงพนักงานของรัฐ รองผอ. -รองเลขาฯ ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน ถ้วนหน้า

 

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.64  "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เกี่ยวกับเรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน จำนวน 2 ฉบับด้วยกัน

 

ตามประกาศดังกล่าว เป็นการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ /เจ้าพนักงานของรัฐ ที่สังกัด "องค์กรมหาชน"  "กองทุน"  ในระดับผู้อำนวยการ  ผู้จัดการ เลขาธิการ และระดับรองผู้อำนวย รองผู้จัดการ รองเลขาธิการ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อป.ป.ช. 

 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ฉบับแรก ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังนี้ 

"เช็คเลย" ป.ป.ช.ประกาศให้ผู้บริหารสูงสุดองค์กรมหาชน กองทุน ยื่นทรัพย์สิน

"เช็คเลย" ป.ป.ช.ประกาศให้ผู้บริหารสูงสุดองค์กรมหาชน กองทุน ยื่นทรัพย์สิน
 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด