ข่าว

เช็กเลยเงินเข้าวันนี้ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เงินเข้าแล้ว ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ได้เฮ เงินเข้าย้อนหลังอีกวันนี้ กดเงินสดได้

เช็กเงินเยียวยา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือนกันยายน 2564 ตามที่มติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 30 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย​ เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ฯ กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ​ วันที่ 3 ก.ย.2564 ตามอัตราการจ่ายเดิม คือ 

 

 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับความช่วยเหลือ 100 บาทต่อเดือน 
 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้รับความช่วยเหลือ 50 บาทต่อเดือน 

 

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน จะได้รับเงินตกเบิกจากการอนุมัติของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 เดือน และ 2564 เป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 10 เดือน ซึ่งผู้ถือบัตรบางรายอาจได้รับไม่ถึง 1,000 บาท เนื่องจากการคำนวณตามอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

 

การให้เงินจะย้อนหลังตั้งแต่

 • ช่วงที่ 1 เดือน มิ.ย. 63 – ก.ย.2563  จำนวน 4 เดือน จะได้เงินช่วยเหลือทุกเดือน
 • ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ ต.ค.2563 – ก.ย. 2564 ได้เดือนเว้นเดือน รวมอีก 6 เดือน รวมเป็น 10 เดือน

 

แบ่งเป็นดังนี้

 • ผู้สูงอายุที่รับเงินเดือนละ 200 รับ เดือนละ 50 บาท
 • ผู้สูงอายุบัตรรับเงินเดือนละ 300 รับเดือนละ 100 บาท

เงินส่วนนี้จะจ่ายให้ครั้งเดียวให้ในวันที่ 3 ก.ย.64 นี้ สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ ตู้ ATM กรุงไทย เตรียมตรวจสอบ

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง โทร.02-270-6400 หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.02- 109-2345 ในวัน-เวลาราชการ

 

วิธีตรวจสอบยอดวงเงิน

 • โทร 02-109-2345
 • เลือกกด 3 ตามด้วยกด 1 (เพื่อตรวจยอดวงเงิน)
 • กดเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามด้วยเครื่องหมาย # กดรหัสบัตรคนจน 6 หลักตามด้วย #ผู้ถือบัตร รอฟังยอดเงินคงเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

เช็กเงินเยียวยาอื่น ๆ ที่จะเข้าอีก

วันที่ 18 กันยายน 2564

ช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท ต่อเดือนต่อหนึ่งครัวเรือน

 • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน
 • กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อดือน

หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด

 • ค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด 

ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรคนจน ใช้น้ำประปา เกินวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือน/เดือน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ