ข่าว

เช็กเงื่อนไข 3 ทางเลือก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละครึ่ง เฟส 3 ยิ่งใช้ยิ่งได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตอบคำถาม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ต้องการเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 หรือ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ทำได้หรือไม่ เงื่อนไขเป็นอย่างไร เช็กวิธีลงทะเบียน - การใช้จ่าย

ภายหลังมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เห็นชอบมาตรการดูแลประชาชนจากผลกระทบของ โควิด-19 ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งมาตรการเหล่านี้ออกมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ระลอกใหม่ เป็นวงกว้าง โดยใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ 4 โครงการ ลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ โควิด-19 ครอบคลุมประชาชนประมาณ 51 ล้านคน ได้แก่

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 สำหรับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการประมาณ 13.65 ล้านคน

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ เราชนะ กลุ่ม 4 ประมาณ 2.5 ล้านคน

3. โครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 (ระยะที่ 3) โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 31 ล้านคน

4. โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นโครงการใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ได้รับสิทธิไม่เกิน 4 ล้านคน

เปิดทางเปลี่ยนแปลงรับสิทธิได้ ย้ำเลือกเพียง 1 สิทธิ

อย่างไรก็ดี มาตรการเยียวยารอบใหม่ในครั้งนี้ ภาครัฐยังได้เปิดให้ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงการรับสิทธิได้ แต่ต้องเลือกเพียงสิทธิเดียว กรณี ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากประสงค์จะรับสิทธิโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 แทน (รับสิทธิวงเงิน 3,000 บาทต่อคน ใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคนในแต่ละรอบ นาน 2 เดือน) หรือ เลือกรับสิทธิโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ (ใช้จ่ายต่อคนไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน หรือสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาทตลอดโครงการ จะได้รับสิทธิ e-Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน สิทธิ e-Voucher จะได้รับคืนเป็นวงเงินใน G-Wallet ทุกต้นเดือนถัดไป ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้)

ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปลี่ยนแปลงสิทธิ จะต้องสละสิทธิการเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาคืนที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 และจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2564 หรือกรณีเลือกรับสิทธิ์โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2564 ในเวลา 06.00 - 22.00 น.

 

การลงทะเบียนและการใช้จ่ายของโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 (ระยะที่ 3) และโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

1. ประชาชนผู้สนใจที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรประจำตัวประชาชน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 และโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 - 22.00 น. โดยผู้ที่เคยใช้จ่ายผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (G-Wallet) แอปพลิเคชันเป๋าตังแล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตามต้องการ

ส่วนประชาชนที่ไม่เคยใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของโครงการที่ต้องการเข้าร่วม ทั้งนี้ หากผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 หรือโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ประสงค์จะเปลี่ยนไปรับสิทธิอีกโครงการหนึ่งแทน จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิอีกโครงการหนึ่ง ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. และถือเป็นการสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิม

2. ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 และโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยกเว้น ผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทย หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน Krungthai Next และเมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงิน ที่เข้าร่วมแต่ละโครงการได้ในเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. ในเวลา 06.00 - 22.00 น.

ส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 (ระยะที่ 3) หรือโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. เป็นต้นไป เวลา 06.00 - 22.00 น. โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ / โครงการอื่นของรัฐที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินแล้ว ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน ขณะที่ ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ / โครงการอื่นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตามต้องการ หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ