ข่าว

ผลตอบแทนลงทุน "ประกันสังคม" กว่า 34,000 ล้านบาท พร้อมแผนรับมือ "โควิด-19"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ประกันสังคม" โชว์ผลการบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคม ช่วง"โควิด -19" ครึ่งปีแรก ผลตอบแทนกว่า 34,000 ล้านบาท เตรียมแผนรองรับการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน แม้เกิดวิกฤติ

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานการบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคม ช่วงวิกฤติโควิด-19 ว่า สถานะเงินลงทุน ของกองทุนประกันสังคม ณ 31 กรกฎาคม 2564 มีเงินลงทุนสะสมจำนวน 2,270,927 ล้านบาท สามารถแบ่งการลงทุนเป็นสินทรัพย์มั่งคง เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน เงินฝากธนาคาร และหุ้นกู้เอกชน จำนวน 1,746,944 ล้านบาท หรือ 76.93 % ของเงินกองทุน และสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หน่วยลงทุน และหุ้นสามัญ จำนวน 523,983 ล้านบาท หรือ 23.07 % ของเงินกองทุน โดยผลการดำเนินงาน 7 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2564 กองทุนสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ เท่ากับ 34,689 ล้านบาท

ผลตอบแทนลงทุน "ประกันสังคม" กว่า 34,000 ล้านบาท พร้อมแผนรับมือ "โควิด-19"

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวด้วยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ออกมาตรการ ในการช่วยเหลือนายจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีมาตรการในการลดเงินสมทบ และการเพิ่ม สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานทั้งจากเหตุสุดวิสัย และการเลิกจ้าง ลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาการจ้างงาน เพื่อช่วยประคับประคองให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้

ดังนั้น เพื่อไม่ให้การดำเนินมาตรการต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจึงได้เตรียมเงินสำรองสภาพคล่อง ให้เพียงพอและทันการณ์กับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง โดยแบ่งเป็นกองทุนเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย จำนวนกว่า 18,000 ล้านบาท และกองทุนกรณีว่างงาน จำนวนกว่า 17,000 ล้านบาท ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้เตรียมนำข้อมูลประมาณการกระแสเงินสด มาประกอบการเตรียมเงินสำรองสภาพคล่อง การจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนไว้แล้ว  หากสถานการณ์ระบาดยืดเยื้อ หรือกระแสเงินสดไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ ก็จะดำเนินการปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป
         

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ