ข่าว

ศาลปกครอง ยกฟ้องการบินพลเรือนออกประกาศ Fit to Fly ไม่ชอบ

ศาลปกครอง ยกฟ้องการบินพลเรือนออกประกาศ Fit to Fly ไม่ชอบ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศาลปกครอง ยกฟ้องสำนวนแรก ฟ้องการบินพลเรือน (กพท.) ออกประกาศ Fit to Fly ไม่ชอบ

 

27 มีนาคม 2563 ศาลปกครองกลาง ยกฟ้องคดีแม่ นศ.สาวไทยในแคนาดา ฟ้อง ชี้ ประกาศออกตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ช่วงสกัดโควิดมีผลให้ปฏิบัติ ส่วนคดีหนุ่มไทยในไอร์เเลนด์ ฟ้องอีกสำนวนศาลปกครองพิจารณา ยังไม่มีคำสั่ง 

อ่านข่าว  แจ้งวันเกณฑ์ทหาร 26 ก.ค.-23 ส.ค. ขอพลทหารรับราชการต่อ 

"หมอประสิทธิ์"ลั่น 2 สัปดาห์ มีช็อกติดเชื้อแตะ 2,000 

"ในหลวง" พระราชทาน เครื่องมือแพทย์ ช่วยผู้ป่วยโควิด 
“เด็กชวน”ตะเพิดสิระทำความเข้าใจกฏหมาย  

(คลิป)  ดีอี ประสานเฟซบุ๊ก-ทวิตเตอร์ ลบข้อมูลสร้างความเสียหาย 

(คลิป)   จีนเชื่อประชาคมโลกจะเอาชนะวิกฤตโควิด-19 

 

นายวชิระ ชอบแต่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง อธิบายถึงขั้นตอนพิจารณา ภายหลังมีการยื่นฟ้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณี ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผอ.กพท.) กับพวกรวม 2 ราย ออกประกาศกำหนดให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ให้บริการผู้โดยสารที่จะเดินทางมายังประเทศไทย ดำเนินการคัดกรองโดยต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งยืนยันว่าไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ว่า คดีดังกล่าวได้ยื่นฟ้องเข้ามาตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งขั้นตอนจากนี้ก็จะส่งสำนวนเข้าสู่องค์คณะพิจารณา โดยส่วนของคำร้องที่ขอให้มีการทุเลาการบังคับตามคำสั่งนั้น ศาลปกครองยังไม่มีคำสั่งออกมาโดยอยู่ระหว่างการพิจารณา


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีดังกล่าว นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ซึ่งเป็นคนไทยที่พำนักอยู่ประเทศไอร์แลนด์ ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งยื่นฟ้อง ผอ.กพท. , สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. (CAAT) เรื่องกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีมีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศ ที่ทำการบินมายังประเทศไทย ลงวันที่ 19 มี.ค.63

 

ซึ่งส่วนหนึ่งมีเนื้อหาที่กำหนดในข้อ 4 ให้ผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทยที่จะเดินทางเข้ามา จะต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมการเดินทาง (Fit to Fly) และข้อ 5 กำหนดว่า หากพบว่าผู้โดยสาร ไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อ 3 (กำหนดให้เวลาที่ผู้โดยสารแสดงตัวออกบัตรเพื่อขึ้นเครื่อง Check in ให้ตรวจใบรับรอบแพทย์ ที่ออกโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางซึ่งยืนยันว่ามีการตรวจผู้โดยสารแล้วไม่พบเชื้อไวรัส COVID-19) หรือ ข้อ 4 ก็ให้ปฏิเสธการขึ้นเครื่องและงดการออกบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) อันมีผลเป็นการจำกัดเสรีภาพและสร้างภาระเกินสมควแก่ผู้ฟ้องในการเดินทางกลับมายังประเทศไทย 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ขณะที่เมื่อวานที่ผ่านมา (26 มี.ค.) ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับฟ้อง คดีหมายเลขดำ 709/2563 ที่นางสุภา โชติงาม มารดาของนักศึกษาหญิงไทยในประเทศแคนาดา ยื่นฟ้อง ผอ.กพท. กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีออกประกาศ กพท. เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย วันที่ 19 มี.ค.63

 

ซึ่งคดีนี้ผู้ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนประกาศฯ ดังกล่าว พร้อมกับขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศดังกล่าวในข้อ 4 ที่กำหนดให้ผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทยที่จะเดินทางเข้ามา จะต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสม การเดินทาง(Fit to fly) และข้อ 5 ที่ว่า หากพบว่าผู้โดยสาร ไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก็ให้ปฏิเสธการขึ้นเครื่องและงดการออกบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าคดีจะมีคำพิพากษา

 

ซึ่งศาลมีคำสั่ง เป็นคดีหมายเลขแดง 447/2563 ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากเห็นว่า พระราชกำหนดการบริหารราชการ (พ.ร.ก.) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 16 บัญญัติให้ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง การกระทำตามพระราชกำหนดดังกล่าว ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และบุตรของนางสุภา ผู้ฟ้อง มีกำหนดเดินทางกลับจากประเทศแคนาดา ในวันที่ 26 มี.ค.63 อันเป็นเวลาที่อยู่ในบังคับ ตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง (6) และวรรคสอง ของข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ 1) ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค.63

 

โดยมีผลใช้บังคับวันที่ 26 มี.ค.63 ที่กำหนดให้มีการปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ยกเว้นเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีหนังสือรับรองหรือมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ อันมีเนื้อหาในลักษณะเดียวกับข้อ 4 และข้อ 5 ของประกาศ กพท. และบุตรของผู้ฟ้องจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว การมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องจึงไม่เป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้อง ศาลจึงไม่จำต้องออกคำบังคับตามคำขอของผู้ฟ้อง

 

สำหรับรายละเอียดคำวินิจฉัย คลิกอ่านที่นี่ https://bit.ly/3bxJ2lY

 

 

 

 

logoline