Kom Lifestyle

"ร้อยไทยด้วยดวงใจ" ตอน โอกาสที่เท่าเทียมในการบำบัดโรคมะเร็ง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

....

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ร้อยไทยด้วยดวงใจ ตอน โอกาสที่เท่าเทียมในการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงมีพระดำริจัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาบำบัดโรคมะเร็งขึ้น โดยพระราชทานนามโรงพยาบาลแห่งนี้ว่า “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์”   อักษรรัก บูชา  เป็นผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ที่มีโอกาสได้เข้ารับการรักษา  เธอเหมือนได้รับชีวิตใหม่อีกครั้ง

ปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้ขยายขอบเขตการรักษาเป็นโรงพยาบาลทั่วไป โดยเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยครอบคลุมทุกโรคในชื่อ “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์”น้ำพระทัยที่แผ่ไปถึงราษฎรเปรียบดั่งแสงสว่างที่นำพาความหวังมาสู่ชีวิตอันมืดมน

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง