Lifestyle

ประวัติ 'Golden Boy' และ 'สตรีพนมมือ' จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญทางประวัติศาสตร์

เปิดประวัติ ประติมากรรมสำริด "Golden Boy" และ "สตรีพนมมือ" วัตถุโบราณชิ้นสำคัญ จิ๊กซอว์ทางประวัติศาสตร์ไทย

ประติมากรรมสำริด "Golden Boy" และ "สตรีพนมมือ" วัตถุโบราณ ทั้งสองชิ้นที่มีความสำคัญในแง่ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยได้ถูกส่งกลับเข้ามายังประเทศโดยการส่งมอบคืนจาก พิพิธภัณฑ์ศิลปะ The Metropolitan Museum of Art หรือ The MET รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

 

สำหรับเหตุผลที่ทาง พิพิธภัณฑ์ ส่งวัตถุโบราณ Golden Boy และ สตรีพนมมือ คืนให้ประเทศไทยเนื่องจากทั้งสองชิ้นเป็นโบราณวัตถุที่ถกลักลอบซื้อขายและนำออกจากแผ่นดินไทยอย่างผิดกฎหมาย

 

ทางด้านของ กรมศิลปากร มีพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการ วันที่ 21 พ.ค. 2567 จากนั้นนำไปจัดแสดงที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อศึกษาเก็บข้อมูล และจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่ 22 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ Golden Boy ประติมากรรมสำริด พระเจ้าชัยวรมันที่ 6

 

Golden Boy เป็นชื่อทางการค้าของ ประติมากรรมสำริด พระเจ้าชัยวรมันที่ 6 คือรูปสำริด กษัตริย์องค์ต้นตระกูลราชวงศ์มหิธรปุระ ผู้เป็นชาวเมืองพิมายที่ลงไปปราบกบฎในกรุงยโศธรปุระ และปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงยโศธรปุระ (นครธมในเวลาต่อมา) ทายาทของพระองค์ที่สืบต่อมา เช่น พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2, พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราชวงศ์ของพระองค์ยังมีความเกี่ยวข้องกับ "นเรนทราทิตย์" ผู้มีอำนาจอยู่ในเมืองพนมรุ้ง เป็นต้น

 

ราชวงศ์มหิธรปุระของพระองค์ (Mahidharapura) เป็นราชวงศ์ "วรมัน" สุดท้ายของกรุงกัมพูชาโบราณ ก่อนที่จะถูกล้มล้างโดยราชวงศ์ใหม่อย่าง "แตงหวาน" หรือ ตระซ็อกประแอม หลังจากนั้นเป็นต้นมา กษัตริย์เมืองพระนครธมก็มิได้มีคำว่า "วรมัน" ต่อท้ายพระนามอีกเลย

 

เดิมประติมากรรมสำริดองค์นี้ถูกค้นพบอยู่ที่บ้านยาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมาถูกลักลอบออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเหลือแต่ฐานหินที่มีรูเสียบไว้ (ข้อมูลจาก ASEAN "มอง" ไทย)

 

ประวัติ \'Golden Boy\' และ \'สตรีพนมมือ\' จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญทางประวัติศาสตร์

ดร.ทนงศักดิ์ หาญวงษ์ นักวิชาการอิสระด้านโบราณคดี และหนึ่งในคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า หลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่า พบ Golden Boy ที่บ้านยางโป่งสะเดา ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ประเทศไทย คือหนังสือ 2 เล่ม ได้แก่ ขแมร์บอนด์ และขแมร์โกลด์ ที่เขียนโดยดักลาส แลตช์ฟอร์ด (Douglas A.J. Latchford) นายหน้าค้าโบราณวัตถุ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำ Golden Boy ออกนอกประเทศ 

 

โดยเป็นหลักฐานที่ระบุชัดเจนว่า วัตถุโบราณ Golden Boy พบที่ จ.บุรีรัมย์ ประเทศไทย โดยมีคำว่า "ละหาน" และ "บ้านยาง" อยู่ในพิกัด ทำให้ทีมงานนักโบราณคดีของไทย นำมาต่อจิ๊กซอว์ และใช้เวลาศึกษาอยู่นานกว่า 3 ปี จนทราบแน่ชัดว่า มีชาวบ้านขุดพบที่หมู่บ้านยางโป่งสะเดา ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เมื่อลงพื้นที่ไปสำรวจก็พบกับครอบครัวที่ขุดวัตถุโบราณ Golden Boy ได้ จึงนำไปดูร่องรอยของฐานประติมากรรมสำริดดังกล่าว ซึ่งอยู่ในปราสาทบ้านยางโป่งสะเดา 

 

ดร.ทนงศักดิ์ ระบุต่อว่า การค้นพบประติมากรรมสำริด Golden Boy ในครั้งนี้ มีความสำคัญมาก เป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเชื่อของอาณาจักรเขมรโบราณแบบเดิมโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะลักษณะของรูปหล่อ Golden Boy มีลักษณะเหมือนรูปสลักที่ปราสาทหินพิมาย ไม่เหมือนพระศิวะที่เคยเห็นโดยทั่วไป

 

ดังนั้น จึงน่าจะเป็นรูปเคารพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ซึ่งพระองค์เป็นต้นราชวงศ์มหิธรปุระ สืบเชื้อพระวงศ์มาจากพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ที่สร้างปราสาทหินเขาพระวิหาร โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ได้สร้างปราสาทหินพิมายขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรเขมรโบราณทั้งหมด ทำให้เราต้องเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่

 

 

ประวัติ ประติมากรรมสตรีพนมมือ

 

 

ประติมากรรมสตรีนั่งชันเข่าพนมมือ สันนิษฐานว่าเป็นสตรีชั้นสูงในราชสำนัก อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 หรือประมาณ 900-1,000 ปีมาแล้ว สูง 43 ซม. หล่อด้วยสำริด

 

ประติมากรรมสตรีพนมมือ และ Golden Boy ไม่มีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของแหล่งที่มาแต่ ดร. ทนงศักดิ์ ให้ควมเห็นว่า หากโบราณวัตถุทั้งสองชิ้นมีความสัมพันธ์กัน การนั่งพนมมือไหว้อาจแสดงถึงการเคารพบูชาคนที่สำคัญ 

 

ประวัติ \'Golden Boy\' และ \'สตรีพนมมือ\' จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญทางประวัติศาสตร์

ข่าวที่น่าสนใจ