Kom Lifestyle

ผุดสถาบันนวัตกรรมเอสเอ็มอี

ผุดสถาบันนวัตกรรมเอสเอ็มอี
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์-สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ผุดสถาบันนวัตกรรมเอสเอ็มอี เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นและระยะกลาง

      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันเพื่อการนวัตกรรมเอสเอ็มอี (Institute for SME Innovation ; ISI) โดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง  ซึ่งทั้ง มธบ.และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นั้นมีแนวคิดในเรื่องธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่สอดคล้องกัน โดยสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย มองว่าเป็นการรวมพลคนตัวเล็ก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ขณะที่ปรัชญาของ มธบ.มีแนวคิด นักธุรกิจคือผู้สร้างชาติ  จึงมั่นใจว่าความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันเพื่อการนวัตกรรมเอสเอ็มอีครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และช่วยต่อยอดการดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถให้กับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย 

ผุดสถาบันนวัตกรรมเอสเอ็มอี

       ด้าน ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) กล่าวว่า สถาบันเพื่อการนวัตกรรมเอสเอ็มอี อยู่ภายใต้การดูแลของวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ คือ เป็นสถาบันหลักในการประสานงานเพื่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  รวมทั้งจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวในมิติต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของไทย

      พร้อมกันนี้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเผยแพร่ และสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ฯ  และสนับสนุนงานในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของไทยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง