ข่าว

"Golden Boy" และ "สตรีพนมมือ" ถึงไทยแล้ว เตรียมจัดพิธีรับมอบ 21 พ.ค. 2567

เดินทางถึงไทยแล้ว "Golden Boy" และ "สตรีพนมมือ" กรมศิลปากร เตรียมจัดพิธีรับมอบ 21 พ.ค. 2567 ก่อนนำไปจัดแสดงที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เดินทางถึงไทยเป็นที่เรียบแล้ว สำหรับ 2 โบราณวัตถุ ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ "Golden Boy" และ "สตรีพนมมือ" หลังพิพิธภัณฑ์ศิลปะ The Metropolitan Museum of Art หรือ The MET รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา นำส่งคืนให้กับประเทศไทย เมื่อรู้ว่าถูกลักลอบซื้อขายและนำออกจากแผ่นดินไทยอย่างผิดกฎหมาย โดย กรมศิลปากร จะมีพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการ วันที่ 21 พ.ค. 2567 จากนั้นจะนำไปจัดแสดงที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อศึกษาเก็บข้อมูล และจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่ 22 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

 

 

 

ประเทศไทยได้รับโบราณวัตถุ จำนวน 2 รายการ กลับคืนสู่ประเทศไทย ได้แก่ ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ "Golden Boy" และประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ (The Kneeling Female)

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณวัตถุประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ "Golden Boy" เป็นโบราณวัตถุที่มีความสำคัญและมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเป็นโบราณวัตถุที่ถูกลักลอบขุดค้นจากโบราณสถานปราสาทบ้านยางหรือปราสาทบ้านยางโป่งสะเดา ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

 

 

Golden Boy

 

ส่วนปะติมากรรม "สตรีพนมมือ" (The Kneeling Female) สันนิษฐานว่าเป็นสตรีชั้นสูงในราชสำนัก อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 หรือประมาณ 900-1,000 ปีมาแล้ว สูง 43 ซม. หล่อด้วยสำริด

 

ประติมากรรมทั้งสองชิ้นนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นแหล่งผลิตงานศิลปกรรมสำริดที่มีคุณภาพในช่วงเวลาดังกล่าว

 

 

สตรีพนมมือ

 

ข่าวที่น่าสนใจ