เด่นโซเชียล

ถอดรหัส "ชะลอม" ตราสัญลักษณ์เจ้าภาพ "เอเปคปี65" ของไทย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำหรับตราสัญลักษณ์การประชุม "ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค" ปี 2565 คือ "ชะลอม" สื่อถึงประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนไทย การออกแบบและหัตถศิลป์สะท้อนภูมิปัญญาชาวบ้าน

สำหรับตราสัญลักษณ์การประชุม "ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค" ปี ๒๕๖๕ คือ "ชะลอม" สื่อถึงประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนไทย การออกแบบและหัตถศิลป์สะท้อนภูมิปัญญาชาวบ้าน

 

ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี ๒๕๖๕ หรือ Asia-Pacific Economic Cooperation กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาค เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจที่ประเทศสมาชิกสนใจการดำเนินงานยึดหลักฉันทามติ ความเท่าเทียมกัน และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก 

 

 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย ขณะนี้เอเปคมีสมาชิกรวม ๒๑ เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย จีนไทเป ชิลี เม็กซิโก ปาปัวนิวกินี เปรู รัสเซีย และเวียดนาม โดยประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เมื่อปี ๒๕๓๕ และปี ๒๕๔๖

 

 

สำหรับตราสัญลักษณ์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี ๒๕๖๕ คือ "ชะลอม" สื่อถึงประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนไทย การออกแบบและหัตถศิลป์สะท้อนภูมิปัญญาชาวบ้านในการนำวัตถุดิบมาแปลงสภาพเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้สะดวก มีนวัตกรรม ทนทาน และร่วมสมัยจนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนี้ยังสื่อถึงการร่วมสานพลังและจุดแข็งที่หลากหลาย ร่วมมือเพื่อสร้างภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่เข้มแข็ง ยืดหยุ่น ครอบคลุม และยั่งยืน สำหรับประชาชนรุ่นหลัง 

 

ชะลอมเป็นเครื่องจักสานของไทย ใช้เป็นภาชนะใส่สิ่งของต่างๆ และเป็นสิ่งของสัญลักษณ์การค้าขายของไทยมาแต่โบราณ เส้นตอกไม้ไผ่ที่สอดประสานกันทั้งแข็งแรงและยืดหยุ่น เหนียวแน่นและคงทน โอบอุ้มเศรษฐกิจภูมิภาคให้ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” เส้นตอกไม้ไผ่สานกันเป็นชะลอม 21 ช่อง สื่อถึง 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ชะลอมสื่อหัวข้อหลัก “OPEN, CONNECT, BALANCE” ของการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2564ของไทย ได้แก่

 

  • OPEN - ชะลอมสื่อถึงการค้าที่เปิดกว้าง 
  • CONNECT - ชะลอมเป็นสิ่งบรรจุสินค้าหรือส่งของสำหรับใช้ในการเดินทาง และสื่อถึงความเชื่อมโยง 
  • BALANCE - ชะลอมทำจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy- BCG) สีเส้นตอก 3 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน สื่อถึง OPEN การเปิดกว้าง สีชมพู สื่อถึง CONNECT การสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสีเขียว สื่อถึง BALANCE ความสมดุล

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ