เด่นโซเชียล

"สธ." โชว์ "อุบลราชธานี" ต้นแบบใช้ ธรรมนูญตำบลสู้ภัยโควิด 19 แห่งแรกในไทย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สธ." ใช้ "ธรรมนูญตำบลสู้ภัยโควิด 19" รับมือโควิด 19 ระดับชุมชนอย่างเข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วม ช่วยให้ควบคุมสถานการณ์ได้ ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด19 โดย ธรรมนูญตำบลว่าด้วยมาตรการไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ธรรมนูญตำบลสู้ภัยโควิด 19 ของพื้นที่ ต.นาโพธิ์กลาง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทั้งชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ส่วนราชการและเอกชน กำหนดแนวทางให้คนในชุมชนยอมรับเป็นกติกาและนำไปใช้ปฏิบัติโดยทันที ซึ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 โดยผู้นำชุมชน ทำให้ประชาชน ในตำบลรับทราบแนวปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการต่างๆ อาทิ การเว้นระยะห่างในชุมชน, การจัดบริการร้านอาหาร, การขออนุญาตกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้า-ออกตำบลเมื่อเข้ามาขายของในพื้นที่, กรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัด ต้องรายงานตัวต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  เป็นต้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า ผู้สนับสนุนให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง และการกักตัวในสถานที่กักตัวของชุมชน ในช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายส่งผู้ติดเชื้อกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา เป็นต้น ซึ่งมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามอย่างชัดเจน “ขอชื่นชมทีมตำบลนาโพธิ์กลางทุกภาคส่วน ที่ดำเนินการดูแลประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์ การระบาดของโควิด 19 ได้อย่างเข้มแข็ง ประสบความสำเร็จในการควบคุมป้องกันโควิด และเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้ศึกษาและนำไปใช้   

ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ของตำบลนาโพธิ์กลาง พบผู้ติดเชื้อในเดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 ราย เดินทางกลับจากการทำงานที่สนามมวยลุมพินีในช่วงที่มีการระบาด ส่วนปี 2564 พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 15 ราย นำเข้า 85 ราย รวมทั้งสิ้น 100 ราย นอกจากนี้มีกลุ่มที่กลับจากต่างประเทศ กรุงเทพ และปริมณฑล รายงานตัว จำนวน 308 ราย ทุกรายไม่พบเชื้อ ด้วยมาตรการธรรมนูญตำบลที่เข้มแข็งทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้และไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

logoline