เด่นโซเชียล

"สธ." เปิดช่องช่วยทำลาย "ขยะมูลฝอย" ติดเชื้อ กว่า 1.5 พันตัน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"​กระทรวงสาธารณสุข" เปิดช่อง วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ หลังจาก "ขยะมูลฝอย" เพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19  

ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อ ทั้งที่รักษาตัวในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ในชุมชน Community Isolation หรือผู้แยกกักตัวทั้งที่บ้าน Home Isolation ในแต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อ เพิ่มปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย

 

จากข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2564 พบว่า มีแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทั้งจากโรงพยาบาลสนาม จำนวน 1,115 แห่ง ศูนย์แยกกักในชุมชนจำนวน 4,700 แห่ง การแยกกักที่บ้านจำนวน 57,325 ราย ทำให้เกิดปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสะสมตกค้างรอการกำจัด ณ สถานที่รับกำจัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 พบว่า มีมูลฝอยติดเชื้อตกค้างรอการกำจัด ณ สถานที่รับกำจัด จำนวน 5 แห่ง มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อสะสมรอการกำจัดรวมประมาณ 1,500 ตัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หากมีการจัดเก็บไม่ถูกวิธีหรือมีการตกค้างสะสมจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดปัญหาการแพร่เชื้อโรคจนควบคุมได้ยากมากขึ้น

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีอื่น พ.ศ. 2564 เพื่อเปิดช่องทางให้สามารถดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีการนำไปกำจัดในสถานที่ ที่สามารถทำลายมูลฝอยติดเชื้อได้ด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส และทำลายอากาศเสีย ที่เกิดขึ้นด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส เช่น โรงงานกำจัดของเสียอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าขยะชุมชน อันจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่รอกำจัดให้ลดน้อยลงได้ โดยได้ลงนามในประกาศ และประกาศนี้มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

\"สธ.\" เปิดช่องช่วยทำลาย \"ขยะมูลฝอย\" ติดเชื้อ กว่า 1.5 พันตัน

​ด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเสริมว่า สำหรับผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ ต้องรู้จักวิธีการป้องกันตนเองที่ถูกต้อง สวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามมาตรการ และคำแนะนำของหัวหน้างานอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานด้วย ความรอบคอบ และระมัดระวัง ห้ามโยน ลาก หรือกระทำด้วยวิธีการใด ให้ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อแตก รั่ว เสียหาย หรือตกหล่น ในระหว่างปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง ชำระล้างร่างกายให้สะอาด เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือก่อนกลับบ้าน เพื่อเป็นการลดการติดและแพร่เชื้อของ โควิด-19
 

 

 

\"สธ.\" เปิดช่องช่วยทำลาย \"ขยะมูลฝอย\" ติดเชื้อ กว่า 1.5 พันตัน

 

 

ที่มา กรมอนามัย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ