เด่นโซเชียล

เผยข้อมูล ไทยระดม "ฉีดวัคซีนโควิด" ให้แพทย์-ผู้สุงอายุ เกินเป้าหมายแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"อว."เปิดตัวไทย "ฉีดวัคซีนโควิด" แล้ว 42.4 ล้านโดส พบ ฉีดให้กลุ่มแพทย์ 2.3 ล้านโดส และผู้สูงอายุ 8.3 ล้านโดสสูงเกินเป้าหมายกำหนด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งทั้งสองกลุ่มถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นกลุ่มแรก ๆ โดยข้อมูลจาก อว. ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 ได้สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนของทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมายไว้ดังนี้ 

  • บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข  ซึ่งมีเป้าหมาย  712,000 

โดยในกลุ่มนี้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 แล้ว 2,325,284 เข็ม หรือประมาณ 3.15% โดยแบ่งเป็นฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 884,052  หรือ 124.2% เข็มที่2 จำนวน 822,104 หรือ 115.5% เข็มที่ 3 จำนวน 619,128 หรือ 87.0% 

  • กลุ่มผู้อายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  ซึ่งมีเป้าหมาย 10,900,000 โดยในกลุ่มนี้ฉีดวัคซีนเข็มที่1 และเข็มที่ 2 แล้ว 8,348,347 หรือประมาณ 57.89% โดยแบ่งการฉีดเข็มที่1 จำนวน 5,785,731 เข็ม หรือประมาณ 53.1% เข็มที่2 จำนวน 2,562,616 เข็ม หรือประมาณ 23.5%

นอกจากนี้ อว. ยังได้สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในประเทศไทย  ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 ดังนี้ 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 42,477,514 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

  • เข็มแรก 28,085,202 โดส (42.4% ของประชากร)
  • เข็มสอง 13,773,184 โดส (20.8% ของประชากร)
  • เข็มสาม 619,128 โดส (0.9% ของประชากร)

เผยข้อมูล ไทยระดม "ฉีดวัคซีนโควิด" ให้แพทย์-ผู้สุงอายุ เกินเป้าหมายแล้ว

 

ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

logoline