เด่นโซเชียล

คนกรุง ฉีด "วัคซีนโควิด-19" แล้ว 90% "กทม." เตรียมเปิดให้จองคิวอีก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กทม." เดินหน้าสำรวจ "วัคซีนโควิด-19" เพิ่มเติม ก่อนเปิดให้ คนกรุง ลงทะเบียนขอรับวัคซีนเพิ่ม เผย ขณะนี้ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไปแล้วกว่า 90%

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวถึง ผลการดำเนินการวัคซีนไทยร่วมใจฯ และการให้บริการวัคซีนในระยะแรก ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ขยายวงกว้างและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงต้องเร่งดำเนินการให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงและในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ซึ่ง กทม.ได้ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนของภาคเอกชน พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลไว้ จำนวน 25 จุด รวมทั้งกรุงเทพฯได้ร่วมกับหอการค้าไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด จัดทำโครงการ "ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok " เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล โดยพัฒนาระบบ "ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย" เพื่อรับลงทะเบียนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อกระจายวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามขณะนี้ หน่วยบริการฉีดวัคซีนไทยร่วมใจฯ อยู่ระหว่างการบริการวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 แก่ประชาชน จนถึงวันที่ 4 ก.ย.64 เมื่อให้บริการจนครบแล้วจะสำรวจจำนวนวัคซีนอีกครั้ง ซึ่งหากมีวัคซีนเหลือเพียงพอจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่าน โครงการไทยร่วมใจฯ ในระยะต่อไปทันที

พล.ต.อ. อัศวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับภาพรวมการให้บริการวัคซีนของกรุงเทพมหานคร การให้บริการวัคซีนโควิดของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-1 ก.ย.64 จากเป้าหมาย 7,699,174 คน โดยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 7,059,354 คน (คิดเป็นร้อยละ 91.69) ครบ 2 เข็ม จำนวน 1,888,7779 คน (คิดเป็นร้อยละ 24.53) โดยกลุ่มเป้าหมายรับวัคซีน ประกอบด้วย กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ (รับวัคซีนครบแล้ว) กลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (รับวัคซีนเข็ม 1 แล้ว ร้อยละ 97.40 และเข็ม 2 ร้อยละ 11.86) กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7กลุ่มโรค (รับวัคซีนเข็ม 1 แล้ว ร้อยละ 77.60 และเข็ม 2 ร้อยละ 11.98) กลุ่มเจ้าหน้าที่บุคลากรด่านหน้า (รับวัคซีนเข็มครบแล้ว) กลุ่มประชาชนทั่วไป (รับวัคซีนเข็ม 1 แล้ว ร้อยละ 92.04 และเข็ม 2 ร้อยละ 25.59) และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (รับวัคซีนเข็ม 1 แล้ว ร้อยละ 29.75 และเข็ม 2 ร้อยละ 1.52)

logoline