เด่นโซเชียล

อภ. ออกแถลงโต้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ยัน ไม่ได้เป็นตัวแทนขาย "ซิโนแวค"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

องค์การเภสัชกรรม ออกแถลงการณ์โต้ พันตำรวจเอก "ทวี สอดส่อง" ยืนยัน โปร่งใส ไม่ได้เป็นตัวแทนขายวัคซีน "ซิโนแวค" เร่งฉีดให้ประชาชนฟรี

องค์การเภสัชกรรม ออกแถลงการณ์ จัดซื้อวัคซีนซิโนแวค ตามความต้องการของกรมควบคุมโรค ที่สอดคล้องกับมติ ครม.นำเข้าและขึ้นทะเบียนได้ ตามที่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้กล่าวอภิปรายในสภาฯ รวมถึงได้โพสต์เฟซบุ๊ค ในประเด็น องค์การเภสัชกรรม เป็นตัวแทนการขายให้บริษัทผู้ผลิต "วัคซีนซิโนแวค" น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายและจริยธรรมขององค์การเภสัชกรรม และความตอนหนึ่งว่า "การที่รัฐบาลยอมให้องค์การเภสัชกรรม เป็นตัวแทนของบริษัทยาเอกชนจากประเทศจีน ให้บริการวัคซีนที่มีคุณภาพด้อยที่สุด เมื่อเทียบกับวัคซีนอื่นจึงไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายและจริยธรรม 

 

 

ทั้งนี้เพราะ องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจ ตาม พรบ.องค์การเภสัชกรรมพ.ศ.2509 มีวัตถุประสงค์ผลิตยาและเวชภัณฑ์ ที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน (มาตรา 31) หน้าที่หลักคือการเตรียมความพร้อมทางด้านเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงยา และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ต่าง ๆ ในราคาที่เป็นธรรม โดยไม่ได้มุ่งเน้นแสวงหากำไรใด ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตและฉุกเฉินเงินที่นำไปซื้อวัคซีน เป็นภาษีของประชาชน ต้องนำไปซื้อสิ่งที่ดีที่สุด เท่าที่ทำได้ ให้ประชาชนมีความคุ้มค่า มีการใช้จ่ายอย่างโปร่งใส และมีคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมขอเรียนชี้แจงว่า องค์การเภสัชกรรมไม่ได้เป็นตัวแทนของบริษัทยาเอกชนจากประเทศจีน ตามที่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ได้กล่าวไว้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

องค์การเภสัชกรรมดำเนินการจัดหาวัคซีนซีโนแวค ตามที่กรมควบคุมโรค แจ้งความต้องการมา และเป็นไปตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบและวงเงินในการจัดหาตามที่กระทรวงสาธารณสุขนำเสนอ ซึ่งวัคซีนโนแวคเป็นหนึ่งในห้าชนิดของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ภาครัฐมีนโยบายในการจัดหาและนำเข้ามาตให้กับประชาชนฟรี และเมื่อย้อนไปดูมติครม. เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ได้เห็นชอบให้มีการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมประชากรไทยในปี 2564 โดยมีวัคซีน Astra Zeneca เป็นวัคซีนหลัก และให้มีการจัดหาวัคซีนจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม โดยกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาความเร่งด่วนเพื่อให้ได้มีวัคซีนมาฉีดในช่วงต้นปี 2564 Sinovac Life Sciences Co., Ltd., People’s Reoublic of China ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเดียวที่สามารถส่งให้ประเทศไทยอย่างเร่งด่วนได้ ภายในช่วงต้นปี 2564 จำนวน 2 ล้านโดส

องค์การเภสัชกรรมได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นตัวแทนภาครัฐ ในการเป็นผู้นำเข้าและยืนขึ้นทะเบียน วัคซีนซิโนแวค จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยได้รับอนุมัติทะเบียนให้ใช้ในประเทศไทยได้ในภาวะฉุกเฉิน (Emergency use) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งวัดขึ้นในแวดทั้งหมดที่องค์การฯ นำเข้าได้ส่งให้กรมควบคุมโรคจัดสรรและกระจายให้หน่วยบริการต่างๆ ฉีดฟรีให้กับประชาชน โดยองค์การฯ ไม่ได้จำหน่ายโดยทั่วไป และไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายแต่อย่างใด เนื่องจากน้ำเข้าวัคซีนในช่วงเวลานี้เป็นการนำเข้าเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน ไม่ได้นำเข้าเพื่อการพาณิชย์องค์การฯ 

 

 

วัคซีนซิโนแวค ล็อตแรกนำเข้ามาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และนำเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการควบคุมและป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขนับถึงปัจจุบัน (วันที่ 24 สิงหาคม 2564) ได้มีการนำเข้าวัคซีนซิโนแวค แล้วจำนวน 19.5 ล้านโดส และเมื่อรมที่ประเทศจีนบริจาคให้อีกจำนวน 1 ล้านโดสจึงรวมเป็นทั้งสิ้น 20.5 ล้านโดส

 

อภ. ออกแถลงโต้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ยัน ไม่ได้เป็นตัวแทนขาย \"ซิโนแวค\"

 

 

 

อภ. ออกแถลงโต้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ยัน ไม่ได้เป็นตัวแทนขาย \"ซิโนแวค\"

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ