ข่าว

"อภ."เตรียมเซ็นสัญญาซื้อ"ชุดตรวจโควิด" ATK "Lepu " 8.5 ล้านชุด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เดินหน้าต่อ"องค์การเภสัชกรรม" เตรียมเซ็นสัญญาซื้อ"ชุดตรวจโควิด" ATK ยี่ห้อ" Lepu" จำนวน 8.5 ล้านชุด หลังได้รับการยืนยันคุณภาพตามมาตรฐาน"อย."

 


นพ.วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม  เปิดเผยว่า คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด) ได้ให้องค์การฯดำเนินการในขั้นตอนการลงนามสัญญาและส่งมอบชุดตรวจ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด ต่อไป

 

 

โดยจากการตรวจสอบในรายละเอียดแล้วเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของ บริษัทออสแลนด์ แคปปิตอล จำกัด โดยผู้แทนจำหน่ายคือบริษัทเวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์(ประเทศไทย)ที่ชนะการเสนอราคามีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กำหนด

 

 

รวมทั้งได้มีหนังสือยืนยันคุณภาพอีกครั้งมาแล้ว ประกอบกับเห็นว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การฯเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และเป็นไปตามข้อกำหนดของ สปสช.และโรงพยาบาลราชวิถี    

 

 

 

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ในส่วนขององค์การฯ ยังมีกระบวนการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น

 

 

โดยเมื่อมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ATK ให้องค์การฯในแต่ละครั้งก่อนการจัดส่งให้หน่วยบริการนั้น องค์การฯ จะมีคณะกรรมการตรวจรับสินค้าตาม TOR ตรวจประเมินใบตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์(COA) หรือเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณภาพเป็นไปตาม TOR ของผู้สั่งซื้อ  

 

 

จากนั้นจะทำการสุ่มตัวอย่างไปตรวจทดสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานจะตรวจวิเคราะห์ในหัวข้อ ความไวเชิงวินิจฉัย (Diagnostic sensitivity)

 

 

ความจำเพาะเชิงวินิจฉัย (Diagnostic specificity) ความไม่จำเพาะต่อเชื้อ (Non-Specificity) ตามเกณฑ์การทดสอบที่ อย.กำหนด

 

 

และเมื่อได้รับผลทดสอบมาแล้วองค์การฯจะประเมินผลเทียบกับ TOR อีกครั้งหนึ่ง  

 

 

ขณะเดียวกันองค์การฯ จะทำการสุ่มตัวอย่าง เพื่อเก็บเป็นตัวอย่างอ้างอิงในการตรวจวิเคราะห์หากพบปัญหาในการใช้งาน( Retained Sample) ควบคู่กันไปด้วย

 

 

ในกรณีมีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคทางบริษัทผู้จำหน่ายจะต้องสืบหาสาเหตุ และแนวทางการป้องกัน แจ้งมายังองค์การฯ เพื่อประเมินและติดตามผลการแก้ไขป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไป

 

 

ในกรณีที่มีปัญหาคุณภาพจนต้องมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์( Recall )บริษัทผู้จำหน่ายต้องเรียกเก็บผลิตภัณฑ์คืน พร้อมชดใช้และแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค และทำรายงานผลการเรียกเก็บผลิตภัณฑ์คืน ส่งให้องค์การฯ ทำการประเมินประสิทธิผลของการเรียกคืนทุกครั้ง 
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ