โควิด-19

เช็คชัด ๆ "วัคซีนโควิด" ฉีดกี่เข็มป้องกันป่วยหนัก-ตายจากโอไมครอนได้ดีสุด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สรุปชัด "วัคซีนโควิด" ฉีดกี่เข็มมีประสิทธิภาพสูงสุดป้องกันป่วยหนัก และเสียชีวิตจากโอไมครอนได้ดีที่สุด สรุปประสิทธิภาพจากผู้ฉีดจริง 5 แสนคน

กระทรวงสาธารณสุข สรุปประสิทธิภาพ "วัคซีนโควิด" ที่ใช้จริงในช่วงที่มีการระบาดสายพันธุ์โอไมครอนในช่วงเดือนม.ค.-มี.นา 2565  โดยพบว่าการเก็บข้อมูลจากผู้ฉีดวัคซีนโควิด เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จากผู้ใช้จริง 5 แสนราย พบว่า วัคซีนโควิด-19 มีประสิทธิภาพดังนี้  
 

-ฉีด วัคซีนโควิด 2 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อน้อยมาก แต่สามารถป้องกันป่วยหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิตได้ 75 %  
-ฉีดวัคซีนโควิด 3 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ 15 % แต่สามารถป้องกันป่วยหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิต 93 % ทุกสูตรป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ใกล้เคียงกัน 
-ฉีดวัคซีนโควิด 4 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้  76% ป้องกันการป่วยหนักต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและเสียชีวิตได้ 99%  
ไม่พบผู้เสียชีวิตในกลุ่มที่ฉีดวัคซีนครบ 4 เข็ม 

เช็คชัด ๆ \"วัคซีนโควิด\" ฉีดกี่เข็มป้องกันป่วยหนัก-ตายจากโอไมครอนได้ดีสุด
 

อย่างไรก็ตามประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้ถ้าทุกคนได้รับวัคซีนสูตรใดก็ได้ ครบอย่างน้อยสามเข็มเป็นพื้นฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่พบ ทั้งนี้การฉีด "วัคซีนโควิด" เข็มที่ 4 ควรสนับสนุนการฉีดให้กับเฉพาะประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่หวังผลสูงในการป้องกันการติดเชื้อในการป้องกันติดเชื้อที่มีจำเพาะสายพันธุ์ระบาด และประชาชนที่ต้องการผลสูง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ