โควิด-19

เช็คป่วย "โควิด" ป่วยระดับไหนอาการหนัก-เบาจะได้รับการดูแลต่างกันอย่างไร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คป่วย "โควิด" ระดับอาการสีไหน จะได้รับการดูแลอย่างไร แต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่างไร แจงขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยแต่ละสีแบบละเอียด

อัปเดตแนวทางการรักษา "โควิด" ล่าสุดในผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการในแต่ละกลุ่มอาการ เพื่อเช็คชัวร์ให้กับผู้ป่วยทุกคนและเพื่อสร้างความมั่นใจว่าหากติดเชื้อไปแล้วจะได้รับการรักษาอย่างไร  แน่นอนว่าผู้ติดเชื้อในแต่ละระดับมีแนวทางการรักษาที่แตกต่างกัน ตามแต่ระดับอาการ  ดังนี้  

 

การดูแลผู้ป่วย "โควิด" ระดับสีเขียว 

 • ลักษณะอาการ : ไม่มีอาการ หรือ มีอาการหวัดเล็กน้อย ออกซิเจนในเลือดมากกว่า 95 % ไม่มีความเสี่ยง 
 • สถานที่ Home Isolation กักตัวที่บ้าน 
 • วันแรกหลังตรวจพบเชื้อ (DAY-1) : ให้ยาตามอาการ (Covid สูตร1)  ตรวจ ความเข้มข้นของออกวิเจนในเลือด หาน้อยกว่า 95% เอ็กซเรย์ปอด 
 • ติดตามอาการ ณ Covid clinic 
 • ไม่ติดตามอาการ สามารถกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 10 วัน  

เช็คป่วย "โควิด" ป่วยระดับไหนอาการหนัก-เบาจะได้รับการดูแลต่างกันอย่างไร

การดูแลผู้ป่วย "โควิด" ระดับสีเหลืองอ่อน 

 • ลักษณะอาการ : มีอาการหวัดเล้กน้อย 
 • ออกซิเจนในเลือดมากกว่า 95 % มีความเสี่ยงขอใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

1.อายุมากกว่า 70 ปี หรือน้อยกว่า 1 ปี 
2.มีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รวมโรคปอดเรื้อรังอื่น ๆ  
3.มีโรคไตเรื้อรัง 
4.มีโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมโรคหัวใจแต่กำเนิด 
5.มีโรคหลอดเลือดสมอง 
6.มีโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ 
7.มีภาวะอ้วน(น้ำหนักมากกว่า 90 กก.หรือ BMI> 30 กก./ตรม.)
8.ตับแข็ง ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ และมีเม็ดเลือดขาวน้ำกว่า 1,000 เซลล์/ลบ.มม.
 สถานที่ Home Isolation กักตัวที่บ้านถ้าบ้านไม่พร้อม แยกตัวที่ศูนย์พักคอย 
วันแรกหลังตรวจพบเชื้อ (DAY-1) ให้ทานยา Favipiravir 5 วัน (Covidสูตร 2) 
ตรวจความเข้มข้นของออกซิเจน หากน้อยกว่า 95% ส่งเอกซเรย์ปอด 
ติดตามอาการ  
 

 

เช็คป่วย "โควิด" ป่วยระดับไหนอาการหนัก-เบาจะได้รับการดูแลต่างกันอย่างไร

 

การจัดการผู้ป่วย "โควิด" สีเหลืองเข้ม 

 • ลักษณะอาการ :  อาการมากมี/ไม่มีความเสี่ยง 
 • สถานที่: Home Isolation กักตัวที่บ้าน ถ้าบ้านไม่พร้อม แยกกักตัวที่ศูนย์พักคอย 
 • วันแรกหลังตรวจพบเชื้อ(DAY-1) ส่งเอกซเรย์ปอดทุกคน ให้ยาตามอาการ และให้ยา Favipiravir 7 วัน (Covid สูตร 3) 
 • กรณีเอกซเรย์ปอดผิดปกติ แพทย์จะพิจารณาให้ยาตามดุลยพินิจตรวจออกซิเจนในเลือด หากน้อยกว่า 95 % หรือเอกซเรย์ปอดผิดปกติพิจารณาแอดมิท
 • ติดตามอาการ ถ้าไม่ได้ Admit พิจารณาติดตามอาการเป็นกรณีไป เช่น 5-7 เพื่อดูความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด หรือเอกซเรย์ปอด  

เช็คป่วย "โควิด" ป่วยระดับไหนอาการหนัก-เบาจะได้รับการดูแลต่างกันอย่างไร

 

 

การจัดการผู้ป่วย "โควิด" สีแดงอ่อน 

 • ลักษณะอาการ: อาการมากมี/ไม่มีความเสี่ยง เอกซเรย์ปอด ผิดปกติมากต้องให้ออกซิเจน 
 • วันแรกหลังตรวจพบเชื้อ (DAY-1) พิจารณาแอดมิท เอกซเรย์ปอด และตรวจ RT-PCR ก่อนทุกราย 
 • ติดตามอาการ และควบคุมการเจาะเลือดให้ยา Favipiravir 7-10 วัน 

 

เช็คป่วย "โควิด" ป่วยระดับไหนอาการหนัก-เบาจะได้รับการดูแลต่างกันอย่างไร

 

การจัดการผู้ป่วย "โควิด" สีแดงเข้ม 

 • ลักษณะอาการ : ปอดอักเสบรุนแรง ใช้ เครื่องช่วยหายใจ อาการหนักความดันไม่คงที่พิจารณาตามดุลยพินิจแพทย์ 
 • วันแรกหลังตรวจพบเชื้อ (DAY-1) พิจารณาแอดมิท เอกซเรย์ปอด และตรวจ RT-PCR ก่อนทุกราย 
 • ติดตามอาการ และความคุบการเจาะเลือดให้ยา Favipiravir 10-14 วัน และอื่น ๆ ตามดุลยพินิจแพทย์  

เช็คป่วย "โควิด" ป่วยระดับไหนอาการหนัก-เบาจะได้รับการดูแลต่างกันอย่างไร

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด