โควิด-19

"ขสมก." แจ้งพนักงานติดโควิด 4 ราย เปิดไทม์ไลน์ เช็กเลยสายไหนบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ขสมก." ประกาศแจ้งล่าสุด พบพนักงานติดโควิด 4 ราย เป็นคนขับ - กระเป๋ารถเมล์ พร้อมเผยไทม์ไลน์ เช็กเลยมีสายไหนบ้าง

วันที่ 14 กันยายน 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ "ขสมก." ออกประกาศ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ระบุว่ามี พนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4 คน 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ "ขสมก." ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 14 กันยายน 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 4 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 505 เพศชาย อายุ 39 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 09.30 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 505 จำนวน 6 คัน ได้แก่ 

 

1.1 รถโดยสาร หมายเลข 7 - 55078 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.50 - 20.55 น.


1.2 รถโดยสาร หมายเลข 7 - 56014 ในวันที่ 1 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.45 - 21.00 น.


1.3 รถโดยสาร หมายเลข 7 - 56017 ในวันที่ 2 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 22.10 น.


1.4 รถโดยสาร หมายเลข 7 - 55060 ในวันที่ 4 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 22.10 น. และวันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 21.10 น.


1.5 รถโดยสาร หมายเลข 7 - 55170 ในวันที่ 5 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.10 - 22.10 น.


1.6 รถโดยสาร หมายเลข 7 - 56020 ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 22.00 น.

 

 

2.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 517 เพศหญิง อายุ 34 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 10.30 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 517 จำนวน 2 คัน ดังนี้ 

 

2.1 รถโดยสาร หมายเลข 8 - 55168 ในวันที่ 5 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 18.30 น.

2.2 รถโดยสาร หมายเลข 8 - 55097 ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 17.55 น.

 

3.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ Shuttle bus เส้นทางท่าเรือบางโพ - สถานีกลางบางซื่อ เพศหญิง อายุ 34 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลบางปะกอก โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ Shuttle bus เส้นทางท่าเรือบางโพ - สถานีกลางบางซื่อ จำนวน 1 คัน คือ 

 

-รถโดยสาร หมายเลข 5 - 70003 ในวันที่ 5 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.50 - 13.50 น. วันที่ 6 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.50 - 13.50 น. วันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.10 - 14.10 น. วันที่ 9 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.50 - 13.50 น. และวันที่ 10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 13.30 น. 

 

4.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 23 เพศชาย อายุ 25 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา จำนวน 5 คัน ดังนี้ 

 

4.1 รถโดยสาร สาย 2 หมายเลข 3 - 40225 ในวันที่ 4 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น.


4.2 รถโดยสาร สาย 23 หมายเลข 3 - 40270 ในวันที่ 5 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.15 - 19.25 น.


4.3 รถโดยสาร สาย 23 หมายเลข 3 - 40326 ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.30 น.


4.4 รถโดยสาร สาย 2 หมายเลข 3 - 40244 ในวันที่ 7 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 14.00 น.


4.5 รถโดยสาร สาย 23 หมายเลข 3 - 40446 ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 21.20 น.

 

เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสาร คันที่พนักงานผู้ติดเชื้อฯปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้ง ให้พนักงานที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง 

 

ที่มา BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ