เด่นโซเชียล

เช็กเงื่อนไข - วิธีลงทะเบียน ก่อนเที่ยว "ภูหินร่องกล้า" ดีเดย์เปิด 16 ก.ย.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กเลยเงื่อนไข - วิธีลงทะเบียนผ่านแอปฯ ก่อนเที่ยว "ภูหินร่องกล้า" จังหวัดพิษณุโลก ที่เตรียมเปิดแหล่งท่องเที่ยว - พักค้างแรม ในวันที่ 16 ก.ย. นี้

ประกาศ "อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า" เรื่อง เปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักค้างแรม ในอุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ตามที่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ของจังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัดพิษณุโลก อย่างเคร่งครัด นั้น 

 

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกผ่อนคลายลงบ้างแล้ว เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ และอยากเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ประกอบกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ให้อุทยานแห่งชาติพิจารณาเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมบางแห่งที่สามารถดำเนินการได้ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนครไทยแล้ว อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จึงขอเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ในวันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 

 

เช็กเงื่อนไข - วิธีลงทะเบียน ก่อนเที่ยว "ภูหินร่องกล้า" ดีเดย์เปิด 16 ก.ย.นี้

 

 

สำหรับการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัดพิษณุโลก และข้อปฏิบัติในการท่องเที่ยว และ
พักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติตามมาตรการ "ท่องเที่ยววิถีใหม่ เที่ยวอย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19" ของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าอย่างเคร่งครัด 


ข้อปฏิบัติในการ "ท่องเที่ยววิถีใหม่ เที่ยวอย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19" ที่ อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า มีดังนี้ 

 

1.นักท่องเที่ยวต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างน้อย 1 เข็มขึ้นไป ระยะการฉีดไม่น้อยกว่า 14 วัน พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ 

 

2.ลงทะเบียนจองผ่านแอปพลิเคชัน QueQ 

 

3.ต้องปฏิบัติตามคำสั่งประกาศของจังหวัดพิษณุโลกและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 

 

4.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) D-M-H-T-T-A 

D = Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด 
M = Mask Wearing สมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 
H = Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 
T = Temperature การตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
T = Testing ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
A = Appication สแกนเข้า-ออก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ใช้ Application ไทยชนะ/หมอชนะ 

 

5.จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว 

  • ลานกางเต็นท์ 400 คน/วัน
  • ลานหินแตก 500 คน/ช่วงเวลา
  • ลานหินปุ่ม 500 คน/ช่วงเวลา
  • โรงเรียนการเมืองทหาร 200 คน/ช่วงเวลา 

 

6.จำกัดพื้นที่กางเต็นท์ เปิดให้จองล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 180 เต็นท์/คืน เท่านั้น 

 

เช็กเงื่อนไข - วิธีลงทะเบียน ก่อนเที่ยว "ภูหินร่องกล้า" ดีเดย์เปิด 16 ก.ย.นี้

 

เช็กเงื่อนไข - วิธีลงทะเบียน ก่อนเที่ยว "ภูหินร่องกล้า" ดีเดย์เปิด 16 ก.ย.นี้

 


ที่มา อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - Phu Hin Rong Kla National Park
ภาพจาก ศราวุฒิ
 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ