คอลัมนิสต์

"แก้รัฐธรรมนูญ" แบบ "บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ" พรรคเล็กตายเรียบ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พรรค"ก้าวไกล" โวยเลือกตั้งแบบใหม่ไม่แฟร์ "เพื่อไทย"-"พลังประชารัฐ" จับมือแก้คำนวณคะแนนแบบใหม่ พรรคเล็กหมดโอกาสทางการเมือง

"การแก้ไขรัฐธรรมนูญ" เพิ่มเติม สัดส่วนส.ส.เขต 400 บัญชีรายชื่อ 100 โดยใช้ "บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ" วิธีคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน คำนวณจากฐานส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน เหมือนรัฐธรรมนูญ 40  ไม่ใช่คำนวณจากฐานส.ส.ทั้งหมด 500 คน ตามการคำนวณในรธน. 2560 และให้ใช้รูปแบบการเลือกตั้งที่มีการเสนอแก้ไขในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้า

 

ผลที่จะเกิดขึ้นหากรัฐสภามีมติรับร่างแก้ไขในการพิจารณาวาระสอง ปลายเดือนนี้ และวาระสามกลางเดือนหน้า จะทำให้พรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงพรรคน้อยกว่า 300,000  คะแนน สูญพันธ์หมด ยกเว้นพรรคที่ได้ส.ส.เขต พรรคเสรีรวมไทยและพรรคก้าวไกล จะเป็นพรรคที่จะได้รับผลกระทบมากสุด เลือกตั้งภายใต้กติกาใหม่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะหายไป 50-70 % จากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคำนวณ ภายใต้กติกาใหม่ ส.ส.บัญชีรายชื่อหนึ่งคนจะต้องมีคะแนนพรรคอย่างน้อย 330,000 คะแนน ขณะที่การเลือกตั้งปี 62 คะแนนเฉลี่ยต่อส.ส. หนึ่งคนอยู่ที่ 66,000 คะแนน เท่านั้น

 

"แก้รัฐธรรมนูญ" แบบ "บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ" พรรคเล็กตายเรียบ

นี่อาจเป็นที่มาทำให้พรรคก้าวไกลออกมาตั้งคำถามว่า ในการพิจารณาของสภา ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านการรับรองหลักการมีแค่ร่างของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมี 2 มาตราเท่านั้นคือ มาตรา 83 และ เป็นเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากเดิม 500 คน แบ่งเป็น ส.ส.เขต 350 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 150 คน แต่มีการแปรญัตติให้แก้เป็นสส.เขต 400 คน สส.บัญชีรายชื่อ 100 คน ส่วน มาตรา 91 เป็นเรื่องการคำนวณระบบเลือกตั้ง โดยให้ใช้ระบบคู่ขนานเหมือนรัฐธรรมนูญ 40 ซึ่งเรื่องนี้มีปัญหาในการไม่สะท้อนความนิยมของพรรคหรือนโยบายตามเสียงที่ประชาชนต้องการจริงๆ

 

"แก้รัฐธรรมนูญ" แบบ "บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ" พรรคเล็กตายเรียบ

ส่วนในรัฐธรรมนูญ 60 มีปัญหาที่การใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ซึ่งพรรคก้าวไกลเสนอหลักการคือ จำนวน ส.ส.เหมือนเดิมเป็น 350 กับ 150 แต่การคำนวณให้ใช้แบบ MMP จากบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คะแนนของบัตรเลือกพรรคการเมืองจะถูกนำมาใช้เพื่อคำนวนเป็นจำนวน ส.ส. พึงมีของพรรคการเมือง นำจุดแข็งของทั้งรัฐธรรมนูญ 40 และ 60 มารวมกัน เป็นพัฒนาทางการเมืองที่เป็นธรรม โดยกำจัด ส.ส.ปัดเศษออกไปด้วยการคำนวณที่เหมาะสม แต่การพิจารณากลับเป็นไปอย่างเร่งรีบ จนไม่สามารถอภิปรายเรื่องระบบการเลือกตั้งแบบ MMP ได้

 

จะเห็นได้ว่า "การแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ พรรคที่จะได้ประโยชน์เต็มเหนี่ยวกับรูปแบบ เลือกตั้งที่มีการแก้ไข คือ "พลังประชารัฐ 

 

"แก้รัฐธรรมนูญ" แบบ "บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ" พรรคเล็กตายเรียบ  
และ "พรรคเพื่อไทย"

"แก้รัฐธรรมนูญ" แบบ "บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ" พรรคเล็กตายเรียบ

 

โดยในการลงมติวาระสามต้องได้เสียงส.ว.สนับสนุน หนึ่งในสามหรือ 84 คน จากส.ว.ทั้งหมด 250 คน ตามไทม์ไลน์ที่ประธานกรรมาธิการ พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ก่อนปิดสมัยประชุมนี้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ