เจาะประเด็นร้อน

"เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร" ก.เกษตรฯ ย้ำ เช็คที่นี่ www.moac.go.th ครบจบที่เดียว

"เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร" ก.เกษตรฯ ย้ำ เช็คที่นี่ www.moac.go.th ครบจบที่เดียว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กระทรวงกระเกษตรฯ เปิดเว็บใหม่ www.moac.go.th ช่วยเกษตรกรเช็กสิทธ์-เช็กข้อมูลรับสิทธิ์เยียวยา 5 พันบาท

 

เมื่อวันที่ (20 พฤษภาคม 2563) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเว็บไซต์ www.moac.go.th  เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกร ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยเกษตรกรจะได้รับเงิน รายละ 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563

เพื่อให้เกษตกรที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร สามารถตรวจสอบข้อมูลบนฐานระบบ ผ่านเว็บไซต์ moac.go.th ได้เลย โดยเว็บไซต์ใหม่นี้จะเป็นช่องทางให้สามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ดังนี้

 

"เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร" ก.เกษตรฯ ย้ำ เช็คที่นี่ www.moac.go.th ครบจบที่เดียว

ตรวจสอบสิทธิ์ระบบเยียวยา www.สิทธิเยียวยาเกษตกร.com
ตรวจสอบผลการการโอนเงิน แจ้งช่องทางการรับเงินโอน ของ ธ.ก.ส.  www.เยียวยาเกษตกร.com 
ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรฯ อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตกร.com
ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของทั้ง 4 ประเภท
1. ด้านพืช
2. ด้านประมง
3. ด้านปศุสัตว์
4. ด้านยางพารา

"เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร" ก.เกษตรฯ ย้ำ เช็คที่นี่ www.moac.go.th ครบจบที่เดียว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

เช็คสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร ตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

"เช็คสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตกร" ขึ้นทะเบียนทั้งครอบครัว ใครได้เงินบ้าง?

เช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร สถานะ แบบไหนได้เงิน15000

หากมีสงสับหรือต้องการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา สามาาถติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไป
สายด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร.1170
การยางเห่งประเทศไทย โทร. 02 433 2222 ต่อ 241, 243
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล โทร. 02 202 3290
กรมสรรพสามิต ติดต่อ กรมสรรพสามิตในพื้นที่ หรือ โทร. 02 241 5600-9 (ต่อ 61601-08)
กรมประมง ติดต่อ สำนักงานประมงอำเภอ/จังหวัด หรือ โทร. 02 104 9444
กรมปศุสัตว์ ติดต่อ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/จังหวัด หรือ โทร. 02 653 4444
กรมส่งเสริมการเกษตร ติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด หรือ โทร. 02 579 0121-27
กรมหม่อนไหม โทร. 02 558 7924-6
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 02 940 5550

เข้าสู่เว็บไซต์ คลิกที่นี่ 

"เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร" ก.เกษตรฯ ย้ำ เช็คที่นี่ www.moac.go.th ครบจบที่เดียว

 

"เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร" ก.เกษตรฯ ย้ำ เช็คที่นี่ www.moac.go.th ครบจบที่เดียว

logoline