ชีวิตดีสังคมดี

'เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ' บัตรคนจนรอบใหม่ กำหนดวันเงินเข้าแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กไทม์ไลน์ 'เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ' 200 บัตรคนจนรอบใหม่ เดือนเมษายน 2566 กระทรวงการคลัง กำหนดวันเงินเข้าแล้ว

หลังจากผ่านพ้นการ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจน และเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน ยืนยันตัวตน มาตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2566 และเริ่มใช้จ่าย บัตรคนจนรอบใหม่ ไปตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2566 ซึ่งผู้พิการ (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และได้รับเงินเบี้ยความพิการ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงคมนาคม ได้โอน “เงินเพิ่มผู้พิการ” 200 เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2566 ซึ่งถือเป็นงวดสุดท้าย สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม

 

 

 

หลังจากนั้น เริ่มมีคำถามว่า “เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ” สำหรับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เข้าวันไหน เพราะเริ่มมีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2566 สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตน ผ่านแล้ว ซึ่งล่าสุด กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก็ได้เคาะวัน “เงินเพิ่มผู้พิการ” แล้ว

 

โดย กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ทุกวันที่ 20 ของเดือน เริ่ม 20 เม.ย.2566 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน

 

 

"บัตรคนจนรอบใหม่" ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

 

 

  1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า ต่างจังหวัด และ กทม. 300 บาท/คน/เดือน จากปกติรัฐบาลให้ค่าซื้อสินค้าในอัตรา 200-300 ต่อคนต่อเดือน
  2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาท/คน ระยะเวลา 3 เดือน
  3. วงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/คน/เดือน ครอบคลุมการเดินทางขนส่งสาธารณะทั้ง 8 ระบบ จากเดิมจ่าย 500 บาท
  4. วงเงินค่าไฟฟ้า ต่างจังหวัด และ กทม. 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน โดยรอบนี้ประชาชนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน
  5. วงเงินค่าน้ำประปา ต่างจังหวัด และ กทม.100 บาท/ครัวเรือน/เดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน โดยรอบนี้ประชาชนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน
  6. งินเพิ่มผู้พิการ 200 โอนทุกวันที่ 20 ของเดือน เริ่มโอนงวดแรก วันที่ 20 เม.ย.2566

 

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี 2563 ที่ ครม.มีมติเห็นชอบให้เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ (เงินคนพิการ) ตั้งแต่เดือน ต.ค.2563 โดยผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน จากเดิม 800 บาทต่อเดือน ส่วนผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับ “เงินเพิ่มผู้พิการ” 200 บาท ต่อเดือน โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อเดือน

 

ไทม์ไลน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 

1. ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่าง 27 มี.ค.- 26 เม.ย.2566 เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการ ตั้งแต่ 1 พ.ค.2566  

 

2. ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่าง 27 เม.ย.- 26 พ.ค.2566 เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2566

 

3.ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่าง 27 พ.ค. - 26 มิ.ย. 66  เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการ  1 ก.ค. 66

 

กลุ่มนี้กระทรวงการคลังจะโอนวงเงินตามสิทธิย้อนหลังให้ ไปถึงเดือนที่เริ่มต้นใช้จ่ายตามโครงการ (เม.ย.2566) แต่จะเป็นการย้อนหลังให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าเท่านั้น

 

4. ยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่ 27 มิ.ย.2566 เป็นต้นไป และเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการ 1 ส.ค.2566 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง แต่จะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้เป็นต้นไป

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด