ประชาสัมพันธ์

PEA ติดตั้งระบบผลิต "ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ณ วัดห้วยปลากั้ง

PEA ติดตั้งระบบผลิต "ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ณ วัดห้วยปลากั้ง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

PEA ติดตั้งระบบผลิต "ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ที่ วัดห้วยปลากั้งตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีส่งมอบการติดตั้งระบบผลิต "ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์" โดยมีผู้บริหาร และ พนักงาน PEA ร่วมในพิธี ณ วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

PEA ติดตั้งระบบผลิต "ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ณ วัดห้วยปลากั้ง


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นอกจากให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านคุณภาพชีวิตและสังคม PEA ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนเงิน 1,990,000 บาท ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับวัดห้วยปลากั้ง เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงราย มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้ามาที่วัดในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้วัดห้วยปลากั้งได้อุปถัมภ์ให้การดูแลและเป็นที่พักพิงเด็กกำพร้า เด็กยากไร้ จำนวนกว่า1,000 คน อีกทั้งยังมีคลินิกที่ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ในแต่ละปี มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นเรื่อยๆ
 

PEA จึงจัดทำโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้วัดห้วยปลากั้งเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 369.19 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ซึ่งพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน ให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

PEA ติดตั้งระบบผลิต "ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ณ วัดห้วยปลากั้ง

PEA ติดตั้งระบบผลิต "ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ณ วัดห้วยปลากั้ง

PEA ติดตั้งระบบผลิต "ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ณ วัดห้วยปลากั้งที่มา: กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด