สำนักงานคลัง76จังหวัดทั่วประเทศ เปิดรับลงทะเบียน "เราชนะ" กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

22 ก.พ. 2564
662
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด เปิดจุดบริการลงทะเบียน"เราชนะ" กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

การลงทะเบียน"เราชนะ" สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” ได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง ได้มีการเพิ่มจุดบริการให้แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนอีกหลายแห่ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
รีบเช็ก ลงทะเบียน เราชนะ ไม่มีสมาร์ทโฟน กรุงไทยเปิดจุดบริการพิเศษ 20 - 21 ก.พ. ที่ไหน

ล่าสุดนางนิโลบล แวววับศรี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เปิดจุดบริการลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ สถานที่ตั้งของสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ  ในวัน เวลาราชการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเพิ่มจุดบริการให้แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว อีกทั้งเป็นการลดความแออัดของผู้รับบริการ ที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19

นอกจากนี้ยังสามารถลงทะเบียน"เราชนะ"ที่สาขาและจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย ได้เหมือนเดิม และเพิ่มจุดลงทะเบียน ณ สาขาธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่(ภาค1-10)  และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเปิดให้ลงทะเบียนโดยใช้บัตรประชาชน Smart card ตามจุดที่เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึง 5 มีนาคม 2564

สำนักงานคลัง76จังหวัดทั่วประเทศ เปิดรับลงทะเบียน "เราชนะ" กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน