กรวีร์ ปริศนานันทกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลีก จำกัด  ในนามของฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ซึ่งรับมอบอำนาจจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า   วันอังคารที่ 12  มกราคม บริษัทไทยลีก จำกัด ,   และ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ได้หารือร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย( กกท.) ,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำเสนอแนวทางการจัดแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพใน ระบบปิด 

 

 

ทั้งนี้ฟุตบอลลีกอาชีพในขณะนี้ ที่พักการแข่งขันไป คือ ไทยลีก 1  และ ไทยลีก 2 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของภาครัฐ  คือ ยุติกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19   อย่างไรก็ตามลีกฟุตบอลอาชีพ   ได้ปรับแผนการแข่งขัน   นับจากการระบาดของโควิด   ตั้งแต่มีนาคม 2563  ที่ผ่านมา  และการแข่งขันของฤดูกาลนี้   ยังไม่สิ้นสุด   บริษัทไทยลีกฯ และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย จึงได้เสนอแนวทางจัดการแข่งขันในระบบปิด  เพื่อให้ลีกฟุตบอลอาชีพดำเนินการต่อไปได้   ผ่านไปทางการกีฬาแห่งประเทศไทย ,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เพื่อให้นำเสนอต่อ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค. )    ขอความเห็นชอบต่อไป

 

 

แนวทางที่เราวางไว้   คือการแข่งขันสนามปิดแบบเหย้า-เยือน จำกัดจำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องในสนาม และไม่ให้แฟนบอลเข้าชม ซึ่งมาตรการแบบปิด ได้เคยเสนอแผนงานไปแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อตอนระบาดรอบแรก แต่การระบาดระลอกใหม่ ก็จะเพิ่มความเข้มข้นทางมาตรการเข้าไป เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ   คาดว่าในสัดาห์หน้าเรื่องดังกล่าว จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นกรวีร์ กล่าว 

 

 

 

"ไทยลีก"ถกกกท.-กระทรวงการท่องเที่ยวฯเสนอฟาดแข้งระบบปิด

"ไทยลีก"ถกกกท.-กระทรวงการท่องเที่ยวฯเสนอฟาดแข้งระบบปิด