ดร.ผ่องพรรณ” ชี้นับเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่จะทำผลงานให้ดีที่สุด ร่วมพัฒนาวงการฟุตบอลหญิงไทยต่อไป ความเคลื่อนไหวของการแข่งขัน ฟุตบอล โกแฮร์ลีกอุดมศึกษาหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “โกแฮร์ยูลีกหญิง” ประจำปี 2563 ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ได้นำความกราบบังคมทูล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอประทานถ้วยรางวัลจำนวน 1 ถ้วย เพื่อเป็นรางวัลแก่ทีมชนะเลิศนั้น


ล่าสุด กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ ได้มีหนังสือแจ้งมายังอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสวนสุนันทนา ลงนามโดย พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ ปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ความว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้นำความกราบทูล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอประทานถ้วยรางวัลจำนวน 1 ถ้วย เพื่อเป็นรางวัลแก่ทีมชนะเลิศ ในการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2563 รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนที่มีความสามารถได้มีโอกาสพัฒนาสู่การเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงระดับนานาชาติ ความแจ้งอยู่แล้วนั้น ได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้ว ประทานถ้วยรางวัลตามที่ขอพระกรุณา


ดร.ผ่องพรรณ กล่าวว่า นับเป็นพระกรุณาอย่างล้นพ้นที่ สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานถ้วยรางวัลให้กับทีมชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลโกแฮร์ยูลีกหญิงในครั้งนี้ ถือเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อให้การแข่งขันครั้งนี่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาวงการฟุตบอลหญิงของไทยต่อไป