นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แถลงประกาศเจตนารมณ์  โดย เป็นนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาพยายามขับเคลื่อนให้คนไทยได้ออกกำลังกาย โดยกรมพลศึกษาจะทำเองไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายของเราที่มีอยู่ โดยเราจะเข้าไปสนับสนุนงบประมาณเพื่อไปจัดอบรม จัดฝึกสอนให้กับเด็กๆ เยาวชน ซึ่งเราได้นำร่องเริ่มต้นที่ จ.ชลบุรี  และในอนาคตจะไม่ใช่แค่ฟุตบอล แต่จะมีวอลเลย์บอล, ตะกร้อ ฯลฯ ไปตามจังหวัดต่างๆ

 นอกจากนี้ ยังจะเน้นไปที่ว่ายน้ำ โดยกรมพลศึกษาจะขยายโครงการ "ว่ายน้ำเป็นลอยน้ำได้" ทำให้คนไทยว่ายน้ำเป็นพยุงตัวเอาตัวรอดบนผิวน้ำได้ 4 แสนคน โดยเราจะใช้เจ้าหน้าที่พลศึกษา และอาสาสมัครพัฒนากีฬา และผู้นำออกกำลังกาย (อสก.) ข่วยกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย

 

 

กรมพลศึกษา เตรียมเปิดแอพลิเคชั่นกีฬา

นายสันติ กล่าวต่อว่า เพื่อไปสู่การเป็น “ต้นน้ำ” พัฒนากีฬานั้น กรมพลศึกษา จะต้องดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาต่างๆ ให้มากขึ้น ทุกวันนี้เรามีการจัดกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ, ฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา 12-14-16-18 ปี เราต้องคิดโครงการเพื่อต่อยอดนักกีฬาเหล่านี้เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มนักกีฬา ต้องทำกันแบบเชิงรุกต้องพลิกโฉมในการทำงาน ในส่วนกีฬานักเรียนนักศึกษาที่เราจัดอยู่ 35 ชนิดกีฬาหลักก็ต้องจัดกันต่อไป แต่เราจะเพิ่มเติมกีฬาอื่นๆ เข้าไป อาทิ กระโดดเชือก, เชียร์ลีดดิ้ง, กระบี่กระบอง 

"รูปแบบในการดำเนินการขยายฐานไปสู่ท้องถิ่นนั้น กรมพลศึกษาจะทำร่วมกับเจ้าหน้าที่พลศึกษา 878 อำเภอ 76 จังหวัด รวมทั้งหมด 954 คน เราจะใช้เครือข่ายเหล่านี้ในการไปจัดกิจกรรมกีฬาชักชวนประชาชนในพื้นที่มาร่วมกันออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการตามแต่ละท้องถิ่นถนัด โดยเราจะให้ อสก. ทำแผนผ่านมาตามขั้นตอนว่าแต่ละท้องถิ่นจะทำเรื่องกีฬาใด ใช้งบประมาณเท่าไหร่ จากนั้นเราจะมาพิจารณาเพื่อนำงบประมาณลงไปสนับสนุนขับเคลื่อนกิจกรรม" 

 

 

อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวต่อไปว่า จากตัวเลขที่รัฐบาลมอบนโยบายมาว่า กรมพลศึกษา ต้องกระตุ้นทำให้คนหันมาออกกำลังกายสม่ำเสมอ 40 ล้านคนทั่วประเทศนั้น ตัวเลขที่มีอยู่นั้นในปัจจุบันยังเป็นตัวเลขที่ไม่แน่นอน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปแบบหลักการรองรับปัจจุบัน กรมพลศึกษาจึงได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามการออกกำลังกายของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์กรมพลศึกษา www.dpe.go.th เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากนั้นเราจะนำมาประกอบการจัดทำแอพพลิเคชั่นของกรมพลศึกษาที่จะบอกข้อมูลการออกกำลังกายทั่วประเทศ ข้อมูลการออกกำลังกายของประชาชนว่า มีความบ่อยครั้งมากน้อยแค่ไหน อย่างไร ในแอพลิเคชั่นดังกล่าวจะรวบรวมข้อมูลสถิติที่น่าเชื่อถือได้อย่างครบครันถูกต้องและครบถ้วน โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ คาดว่าจะเปิดตัวแอพลิเคชั่นดังกล่าวได้ภายในปี 2563 

"นี่จะเป็นโฉมใหม่ของกรมพลศึกษาที่เราต้องการให้เกิดขึ้น แอพลิเคชั่นดังกล่าวจะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลทางสถิติที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำเสนอตัวเลขให้กับรัฐบาล และจะเป็นแหล่งข้อมูล โปรแกรมแข่งขันกีฬาพื้นฐานและมวลชนของแต่ละจังหวัดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้อย่างรวดเร็ว" 

กรมพลศึกษา เตรียมเปิดแอพลิเคชั่นกีฬา