ข่าว

'ราชกิจจาฯ' เผยแพร่ประกาศ มท. 'หญิงต่างด้าว' 18 ราย ได้ 'สัญชาติไทย'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงมหาดไทย 'หญิงต่างด้าว' 18 ราย ได้สัญชาติไทย ด้วยสมรสกับชายผู้มีสัญชาติไทย

19 พ.ค. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การได้สัญชาติไทย ด้วยหญิงต่างด้าวสมรสกับชายผู้มีสัญชาติไทย ได้ยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 เพื่อได้สัญชาติไทยไว้ถูกต้องแล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 อนุญาตให้หญิงต่างด้าว ดังต่อไปนี้ จํานวน 18 ราย ได้สัญชาติไทย

\'ราชกิจจาฯ\' เผยแพร่ประกาศ มท. \'หญิงต่างด้าว\' 18 ราย ได้ \'สัญชาติไทย\'

 

\'ราชกิจจาฯ\' เผยแพร่ประกาศ มท. \'หญิงต่างด้าว\' 18 ราย ได้ \'สัญชาติไทย\'

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ