ข่าว

สรุปผลตรวจ 'ซีเซียม-137' พบปนเปื้อนในระดับน้อยมาก พืชผลทางเกษตรปลอดภัย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สรุปผลตรวจหาการปนเปื้อน 'ซีเซียม-137' พบปนเปื้อนในอากาศ ดิน และน้ำน้อยมาก จังหวัดปราจีนบุรี ตรวจพืชผล สินค้า ทางเกษตรยังมีความปลอดภัย

เหตุการณ์ "ซีเซียม-137" สูญหายสร้างความกังวลและส่งผลกระทบค่อนข้างมาก ล่าสุดรัฐบาลได้มีการสรุปผลการตรวจหาสาร "ซีเซียม-137" และรังสีที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของในพื้นที่โดยรอบ โดยจากผลการตรวจสอบพบว่า มีการปนเปื้อนของสารกัมตรังสีน้อยมาก และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และตกค้างในสินค้าทางการเกษตร 

 

 

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า การดำเนินการตรวจสอบ "ซีเซียม-137" ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา อว.มีการบูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานกาณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกับมีการติดตามเรื่องนี้อย่างเต็มที่  อีกทั้งยังมีการติดตามข้อมูลตามที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีการประมวลข้อมูลและการปฏิบัติที่ผ่านมา ได้ให้ความห่วงใยเป็นพิเศษในกลุ่มที่มีควาเมสี่ยงสูงสุด คือกลุ่มคนที่ปฏิบัติงานในจุดที่มีรังสีแพร่กระจายโดยตรงดังนั้นจึงได้มีการตรวจร่างกายพนักงานจำนวน 71 คน ซึ่งผลการตรวจผู้สัมผัสสารโดยตรงไม่พบการปนเปื้อนรังสีในพนักงานทุกราย  

นอกจากนี้ยังมีการตรวจเลือด และมีการตรวจปัสวะที่มีความเร็วสูง โดยผลการตรวจออกมาจำนวนหนึ่งพบว่าปกติ  ส่วนผลการตรวจของพนักงานที่เหลือยังอยู่ระหว่างรอผล ทั้งนี้คาดการว่าทุกรายจจะเป็นปกติ  นอกจากนี้ยังมีการตรวจสารปนเปื้อนในอากาศ และเก็บตัวอย่าง "ซีเซียม-137"  ได้มีการตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง ระดับรังสีภายในโรงงานซึ่งพบว่าอยู่ในระดับปกติทุกจุด  

 

สรุปผลตรวจหาสารซีเซียม

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับหาตรวจหาสาร "ซีเซียม-137" ในอากาศ ดิน น้ำ ในรัศมี 3-5 กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุทุกจุดผลการตรวจเป็นปกติ   และผลการตรวจในรัศมี 10-15 กิโลเมตรไม่พบว่ามีการปนเปื้อนทาทางอากาศ น้ำ และดิน แต่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งให้ตั้งจุดตรวจเพิ่มเติมใน จ.ปราจีนบุรี อีก 9 จุด โดยรายละเอียดจากการใช้เครื่องวัดที่ติดตั้งเพิ่มเติมนั้นพบว่าการตรวจวัดผลรังสีโดยรอบเป็นปกติทั้งหมด   อย่างไรก็ตาม "ซีเซียม-137" ที่สูญหาย มีไม่อยู่ไม่มากหนัก การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ในดิน น้ำ อากาศไม่พบสารปนเปื้อนในปริมาณที่มากพอจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและร่างกาย  สรุปคือยังมีรังสีอยู่แต่ไม่มาก หน่วยงานต่าง ๆ กำลังดำเนินการควบคุมอย่างต่อเนื่อง 

 

 

การตรวจสินค้าเกษตร ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้เข้าไปตรวจพืชผลทางการเกษตรและอาหาร ทั้งหมด 3 วิธี ได้แก่ การจตรวจบนผิวสัมผัสโดยตรง  การเอาเครื่องวัดไปขูดผิวและทำการวัด ซึ่งสามารถรายงานผลได้ทันที ขณะนี้ตรวจไปแล้ว 120 ตัวอย่าง ทั้งในพืช ผัก ผลไม้ ปลา  ซึ่งผลที่ได้คือ ไม่พบว่ามีสารปนเปื้อน นอกจากนี้ยังได้ตรวจในห้องปฏิบัติหารด้วยวิธีที่ 3 มีความละเอียดและใช้เวลา 2-3 วันในการรายงานผล   ส่วนการดูแลสธ. อว. แจ้งให้ทุกรพ.ในพื้นที่ได้เฝ้าติดตามผู้ที่สงสัยหรือมีความไม่สบายใจ สามารถตรวจสอบได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

 

ด้านนายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รายงานสถานการณ์ "ซีเซียม-137" สูญหายจากโรงไฟฟ้า ว่า กรณีดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมาก โดยเฉพาะผลข้างเคียง และการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในอากาศ ดิน น้ำ และผลิตทางการเกษตร ดังนั้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนคลายความกังวล เข้ามาท่องเที่ยว และซื้อของในพื้นที่ ทางจังหวัดได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ว่ามี สารซีเซียม-137  ปนเปื้อนอยู่ในพืชผลทางการเกษตรหรือไม่ โดยจากการตรวจสอบพบว่า พืชผลทางการเกาษตรที่วางขายตามท้องตลาดไม่มีสารปนเปื้อนกัมมันตรังสีอยู่ ดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจในสินค้าการเกษตร ผลไม้ยังมีความสด ไร้สารพิษปนเปื้อน 

 

 

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้สอบสวนอย่างเร่งด่วนด้วยว่า "ซีเซียม-137" สูญหายได้อย่างไร มีใครลักขโมยไปหรือไม่ หรือควรมีใครรับผิดชอบบ้างในเรื่องดังกล่าว โดยได้มีการสั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เร่งสอบสวนสอบสวน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดูแลประชาชน โดยเฉพาะเรื่องสารเคมีต่าง ๆ  และปัญหาสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ หากเกิดปัญหาในลักษณะเช่นนี้อีกจะได้ทราบความแน่ชัด และจัดการได้อย่างทันที 
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ