‘ดับเครื่องชน’ วันนี้ยังอยู่ในเรื่องที่ต้องระวังสุขภาพและในช่วงเวลาที่ท่านอยู่กับบ้านเพื่อหยุดเชื้อ-เพื่อชาตินั้น หลายๆ ท่านอาจจะสั่งอาหารมารับประทานเอง

              คุณ ‘นารีรัตน์’ สีลม ได้เมลมาน่าสนใจมาก โดยชี้แนะแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง

              จึงขอเป็นสื่อกลางนำมาแจ้งให้ทราบและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

อ๊อด เทอร์โบ

 

 

 

          ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านอาหารต้องมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจากท้องถิ่น อาหารปรุงสำเร็จ อาหารปรุงสุกใหม่ให้แยกเป็นสัดส่วน บรรจุในภาชนะที่เหมาะสมกับอาหาร ปกปิดมิดชิด, อาหารปรุงสำเร็จต้องมีข้อมูลสถานที่ผลิต วันเดือนปีและเวลาผลิต อุณหภูมิ/ระยะเวลาในการเก็บอาหาร คำแนะนำในการบริโภค หากเป็นอาหารในภาชนะปิดสนิทต้องมี อย. 

          กล่องบรรจุอาหารท้ายยานพาหนะขนส่งต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวด้วยแอลกอฮอล์ 70% ก่อนและหลังทำงาน ส่วนแม่ครัวต้องรักษาสุขลักษณะ ทำความสะอาดมือสม่ำเสมอ ใช้ช้อนกลางชิมอาหาร อย่าใช้อุปกรณ์ที่ปรุงอาหารมาชิม หากไม่สบาย มีไข้ควรหยุดงาน

         ผู้ขนส่งอาหาร ควรใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยระหว่างทำงาน และไม่ใส่ถุงมือผ้าในขณะสัมผัสอาหาร ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดมือสม่ำเสมอระหว่างทำงาน ผู้ส่งอาหารให้จัดส่งอาหารโดยเว้นระยะจากผู้รับอาหารอย่างน้อย 1 เมตร หรือจัดวาง ในบริเวณที่ผู้รับกำหนดหากไม่สบาย มีไข้ ให้หยุดงานและไปพบแพทย์

 

            ผู้บริโภค ควรเลือกสั่งอาหารจากร้านที่มั่นใจว่าถูกสุขลักษณะหรือร้านที่จดทะเบียนแล้ว ตรวจสอบคุณภาพของอาหารที่ได้รับจากผู้ส่งอาหารโดยทันที ล้างมือให้สะอาดก่อนถ่ายอาหารลงในภาชนะอุ่นอาหารให้ร้อนและล้างมืออีกครั้งก่อนรับประทาน ที่สำคัญควรใช้ช้อนส้อมส่วนตัว หากเป็นไปได้ควรซื้ออาหารสดมาปรุงสุกทานที่บ้าน หากจำเป็นต้องพึ่งอาหารสำเร็จรูป ต้องดูวันผลิตหรือวันหมดอายุ และเลือกซื้อที่มีเลข อย.

            ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการหาผักผลไม้สดที่ล้างสะอาดทานด้วยทุกวัน เพื่อความปลอดภัยและมีภูมิต้านทานจากภัยของเชื้อโควิด-19

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์วิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โทร.0-2422-8688 หรือ http://www.nfi.or.th/foodsafety/

อ๊อด เทอร์โบ

 

 

 

เรื่อง การขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

เรียน คุณอ๊อด เทอร์โบ

         ตามที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยให้การไฟฟ้านครหลวงคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภท 2 กิจการขนาดเล็ก ซึ่งผู้ที่ต้องการขอคืนเงินประกันสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยจะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป นั้น

         ดิฉันได้เช็กข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของ กฟน. (MEA) พบว่าขณะนี้มีผู้ขอใช้สิทธิ์จำนวนมาก ทั้งออนไลน์ และไปติดต่อที่สถานที่ทำการของ กฟน. 18 แห่ง ซึ่งเกิดความแออัดและไม่ปลอดภัยในช่วงที่มีเชื้อโรคระบาด กฟน.จึงแจ้งงดทำธุรกรรม ณ ที่ทำการ กฟน. ทุกแห่ง เป็นการชั่วคราว

          นอกจากนี้ในเว็บไซต์ได้ชี้แจงเรื่องเงินประกันว่า “เงินประกันการใช้ไฟฟ้า คือ หลักประกันสำหรับกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระค่าไฟฟ้าเกินระยะเวลาที่ MEA กำหนดเมื่อดำเนินการขอคืนแล้วจะไม่ส่งผลต่อการทำธุรกรรมใดๆ ในด้านระบบไฟฟ้าของบุคคลผู้ขอคืนเงินประกัน ดังนั้นในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าตามกำหนด MEA จะยังมีกระบวนการแจ้งเตือน และงดจ่ายไฟฟ้าตามระเบียบ MEA ดังเดิม ขณะเดียวกันในกรณีเครื่องวัดชำรุดหรือหมดอายุการใช้งาน MEA จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่ โดยไม่มีการเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า”

         อีกประการหนึ่งที่สำคัญมาก คือชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า กับชื่อเจ้าของหลักประกัน อาจไม่ใช่คนเดียวกัน ผู้ที่จะขอคืนได้ต้องเป็นชื่อเจ้าของหลักประกันเท่านั้น ลองตรวจสอบสิทธิ์กันก่อน โดยเข้าไปลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่แอพพลิเคชั่น MEA Smart Life หรือเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือสแกน คิงอาร์โค้ดในใบแจ้งค่าไฟฟ้า

 

           จึงฝากแจ้งต่อค่ะ ยังไม่ต้องรีบลงทะเบียนก็ได้ เพราะกฟน.เปิดให้ลงทะเบียนได้ไม่มีวันหมดเขตและอย่าไปติดต่อทำธุรกรรมใดๆ ที่สำนักงาน กฟน. เขางดชั่วคราวค่ะ ช่วงนี้ออนไลน์เท่านั้น

แจน กรุงเทพ

เรียนคุณ “แจน” กรุงเทพฯ

            ข้อมูลและการติดต่อขอคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้ามีประโยชน์มากครับ และต้องทำออนไลน์จึงเรียนมาเพื่อจะได้ทราบ

  เวลานี้รัฐบาลได้เยียวยาผลกระทบจาก ‘โควิด-19’ หลายอย่าง ขอให้ได้ใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่

            จึงอยากให้ศึกษาแนวทางต่างๆ ให้มีหลักฐานข้อมูลธุรกรรมพร้อมและหากมีข้อสงสัยประการใดโปรดศึกษา สอบถามได้

อ๊อด เทอร์โบ