สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงาน “คิดถึง...สมเด็จย่า” ครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ “In Her Thoughts” หรือ “ในความคิด...คำนึง” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมกับการเรียนรู้ตามรอย ‘สมเด็จย่า’ จากพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระจริยวัตรอันงดงามตลอดพระชนม์ชีพ โดยไฮไลท์ภายในงานได้มีการจำลองสมุดเลคเชอร์ลายพระหัตถ์ภาษาฝรั่งเศสของสมเด็จย่ามาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมเป็นครั้งแรก รวมถึงยังมีผลิตภัณฑ์ดอยตุงมาร่วมจำหน่าย  โดยงานจะจัดตั้งแต่วันนี้ถึง 25 ตุลาคมศกนี้ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน "คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 23 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน "คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 23 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน "คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 23 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน "คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 23 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน "คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 23 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน "คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 23 

 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน "คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 23 

 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน "คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 23 

 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน "คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 23 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน "คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 23 

 

 

 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน "คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 23 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน "คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 23