20 พ.ค. 63 คุณจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานแก่นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมด้วยคณะแพทย์ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

                                         "ในหลวง" พระราชทาน หน้ากากฝีพระหัตถ์"พระราชินี" แก่นายกฯและทีมงาน ศบค. (ชมภาพ)

 

                                         "ในหลวง" พระราชทาน หน้ากากฝีพระหัตถ์"พระราชินี" แก่นายกฯและทีมงาน ศบค. (ชมภาพ)

 

                                      "ในหลวง" พระราชทาน หน้ากากฝีพระหัตถ์"พระราชินี" แก่นายกฯและทีมงาน ศบค. (ชมภาพ)

 

                                     "ในหลวง" พระราชทาน หน้ากากฝีพระหัตถ์"พระราชินี" แก่นายกฯและทีมงาน ศบค. (ชมภาพ)

 

                                   "ในหลวง" พระราชทาน หน้ากากฝีพระหัตถ์"พระราชินี" แก่นายกฯและทีมงาน ศบค. (ชมภาพ)

 

                                  "ในหลวง" พระราชทาน หน้ากากฝีพระหัตถ์"พระราชินี" แก่นายกฯและทีมงาน ศบค. (ชมภาพ)

                                   "ในหลวง" พระราชทาน หน้ากากฝีพระหัตถ์"พระราชินี" แก่นายกฯและทีมงาน ศบค. (ชมภาพ)

 

                                   "ในหลวง" พระราชทาน หน้ากากฝีพระหัตถ์"พระราชินี" แก่นายกฯและทีมงาน ศบค. (ชมภาพ)

 

                                   "ในหลวง" พระราชทาน หน้ากากฝีพระหัตถ์"พระราชินี" แก่นายกฯและทีมงาน ศบค. (ชมภาพ)

 

                                   "ในหลวง" พระราชทาน หน้ากากฝีพระหัตถ์"พระราชินี" แก่นายกฯและทีมงาน ศบค. (ชมภาพ)

 

                                  "ในหลวง" พระราชทาน หน้ากากฝีพระหัตถ์"พระราชินี" แก่นายกฯและทีมงาน ศบค. (ชมภาพ)

 

                               "ในหลวง" พระราชทาน หน้ากากฝีพระหัตถ์"พระราชินี" แก่นายกฯและทีมงาน ศบค. (ชมภาพ)