วันที่ 21 พ.ย. 2562- สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส(His Holiness Pope Francis) ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก เสด็จทรงประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือ พิธีมิสซา เวลา 18.00 น. ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

(ภาพชุด)สุดปิติ 'โป๊ปฟรานซิส' ทรงประกอบพิธีมิสซา

 

(ภาพชุด)สุดปิติ 'โป๊ปฟรานซิส' ทรงประกอบพิธีมิสซา

 

(ภาพชุด)สุดปิติ 'โป๊ปฟรานซิส' ทรงประกอบพิธีมิสซา

 

(ภาพชุด)สุดปิติ 'โป๊ปฟรานซิส' ทรงประกอบพิธีมิสซา

 

(ภาพชุด)สุดปิติ 'โป๊ปฟรานซิส' ทรงประกอบพิธีมิสซา

 

(ภาพชุด)สุดปิติ 'โป๊ปฟรานซิส' ทรงประกอบพิธีมิสซา

   

 

(ภาพชุด)สุดปิติ 'โป๊ปฟรานซิส' ทรงประกอบพิธีมิสซา

 

(ภาพชุด)สุดปิติ 'โป๊ปฟรานซิส' ทรงประกอบพิธีมิสซา

 

(ภาพชุด)สุดปิติ 'โป๊ปฟรานซิส' ทรงประกอบพิธีมิสซา

 

(ภาพชุด)สุดปิติ 'โป๊ปฟรานซิส' ทรงประกอบพิธีมิสซา

 

 

(ภาพชุด)สุดปิติ 'โป๊ปฟรานซิส' ทรงประกอบพิธีมิสซา

 

(ภาพชุด)สุดปิติ 'โป๊ปฟรานซิส' ทรงประกอบพิธีมิสซา

(ภาพชุด)สุดปิติ 'โป๊ปฟรานซิส' ทรงประกอบพิธีมิสซา

 

(ภาพชุด)สุดปิติ 'โป๊ปฟรานซิส' ทรงประกอบพิธีมิสซา

 

(ภาพชุด)สุดปิติ 'โป๊ปฟรานซิส' ทรงประกอบพิธีมิสซา

(ภาพชุด)สุดปิติ 'โป๊ปฟรานซิส' ทรงประกอบพิธีมิสซา

 

 ภาพ  อนันต์ จันทรสูตร์ (Anant Chantarasoot)  และ ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ (Tanachai Pramarnpanich)

#NationPhoto #สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส #พิธีบูชาขอบพระคุณ #พิธีมิสซา #คริสตชนคาทอลิก #สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย