วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงเปิดงาน “30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา” ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ รับสั่ง ร.9 ทรงสั่งเสียเรื่องเดียว

 

          ในการนี้ได้พระราชทานเรื่องเล่าเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ความตอนหนึ่งว่า “...พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไม่ได้ทรงสั่งเสียอะไรมากมาย แต่สั่งเสียอยู่เรื่องเดียวที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักคือ ต้องดำเนินการมูลนิธิชัยพัฒนาให้ไปได้ตลอดรอดฝั่ง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ท่านจะอยู่หรือไม่อยู่ แต่ยังไงก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือ ความร่วมมือจากผู้ที่อยู่ในมูลนิธิเอง และก็พวกที่อยู่นอกมูลนิธิ แต่ว่าก็มาช่วย ขอบคุณทุกๆ คนที่มาถึงวันนี้ 30 ปี คิดว่ายังทำงานได้ จะต้องไม่ให้ทรงผิดหวัง ตอนนี้ก็พยายามในเรื่องนี้ ก็ขยายไปสู่กลุ่มต่างๆ มากมาย....ช่วยกันทำถวายพระองค์มากขึ้น....

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ รับสั่ง ร.9 ทรงสั่งเสียเรื่องเดียว

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ รับสั่ง ร.9 ทรงสั่งเสียเรื่องเดียว

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ รับสั่ง ร.9 ทรงสั่งเสียเรื่องเดียว

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ รับสั่ง ร.9 ทรงสั่งเสียเรื่องเดียว

 

 

 

 

CR - www.chaipat.or.th