จากกรณีครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้ติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งหมด 9 คน มีทั้งผู้สูงอายุและเด็กเล็กอายุ 1 ปี และ 5 ปี ซึ่งได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ

พม. เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 9 ชีวิตที่มีทั้งเด็กเล็กและผู้สูงอายุ "ติดเชื้อโควิด-19"

 

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยทีม One Home พม. จังหวัดปทุมธานี ได้ช่วยเหลือแล้ว ผ่านสายด่วนโควิค-19 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ด้วยการสอบสวนโรคและส่งข้อมูลผู้ป่วยทั้ง 9 คน เข้าสู่ระบบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเรียบร้อยแล้ว และวานนี้ (19  ก.ค. 64) ทีมแพทย์ได้มีการโทรสอบถามอาการและแนะนำการปฏิบัติตัวระหว่างกักตัวที่บ้าน พร้อมทั้งการรับประทานยาระหว่างรอเข้าระบบการรักษา

 

พม. เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 9 ชีวิตที่มีทั้งเด็กเล็กและผู้สูงอายุ "ติดเชื้อโควิด-19"

อีกทั้งทีม One Home พม. จังหวัดปทุมธานี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับครอบครัวดังกล่าว ได้แก่ ไข่ไก่  ข้าวสาร  น้ำดื่ม  ปลากระป๋อง  น้ำมันพืช  และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตามโครงการผู้ว่าฯ สละเงิน 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานี

 

 

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า กลุ่มเปราะบางและประชาชนที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิด-19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชม. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ และ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่