สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครรายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 99 รายผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,859 รายหายป่วย/จำหน่ายแล้ว  2,817 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย

"สมุทรสาคร"พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 99 ราย